Uddannelse

IGU - Integrationsgrund-uddannelse

Baggrund

I marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder KL, en aftale om arbejdsmarkedsintegration af flygtninge.

Dette skete ud fra en fælles erkendelse af, at integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. Hvis Danmark skal håndtere den voksende integrationsudfordring, er det derfor afgørende, at langt flere flygtninge og familiesammenførte kommer hurtigt i beskæftigelse og på den måde bliver en del af fællesskabet.

I trepartsaftalen fra marts 2016 indgår en række initiativer, der skal understøtte dette. Et af disse initiativer er den nye integrations-grunduddannelse – IGU.

Målet med IGU

Integrations-grunduddannelsen skal gøre det lettere for flygtninge og familiesammenførte at få fodfæste på arbejdsmarkedet gennem et forløb, der både giver praktisk erfaring med hverdagen på en arbejdsplads og faglig og sproglig kvalificering.

Målet er, at integrations-grunduddannelsen skal kvalificere flygtninge og familiesammenførte til at komme videre og opnå varig ansættelse på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Vejledning til IGU

Nedenfor finder du en vejledning om kommunal ansættelse, der beskriver rammerne for IGU-praktikanter på den 2-årige integrations-grunduddannelse. Loven, som regulerer IGU, trådte i kraft den 1. juli 2016.

Da implementeringen af loven, samt udarbejdelse af generelt informationsmateriale fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, fortsat pågår, kan denne vejledning blive suppleret.

Læs også om integrations- og oplæringsstillinger.

 • PDF

  IGU - integration på arbejdsmarkedet

 • PNG

  Udklip.PNG

 • PNG

  UHT Logo, hvid.PNG

 • PNG

  UHT postkort.PNG

 • JPG

  UHT-brevhoved.jpg

 • JPG

  UHT - logo.jpg

 • PDF

  Overgang til nye ferieregler på det kommunale lærerområde - sommeren 2020.pdf