Arbejdsgiver Trepartsforhandlinger

Trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser

Den 28. august 2016 indgik regeringen, DA, LO, FTF, Danske Regioner og KL ”Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark”. Parterne er blevet enige om en række initiativer, der kan sikre øget udbud af arbejdskraft med henblik på at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet. Aftalen kan læses i sin fulde længe nedenfor.

  • PDF

    Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser

Centralt i aftalen er introduktionen af en ny praktikpladsmodel, der skaber økonomiske incitamenter for virksomhederne til at oprette flere praktikpladser. Målet er, at der årligt oprettes 8.- 10.000 flere praktikpladser.

Parterne har endvidere indgået aftale om en flerårig dimensionering af antallet af praktikpladser for social- og sundhedsuddannelsen (SOSU-hjælper og SOSU-assistent) samt den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 2017 og 2018.

Aftalen betyder, at unge, der søger ind på de tre uddannelser, vil have udsigt til mindst 2.200 elever på SOSU-hjælperuddannelsen, 5.000 elever på SOSU-assistentuddannelsen og 700 elever på PAU.

 

Ny praktikpladsaftale for SOSU og PAU uddannelserne

  • PDF

    To-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser.pdf

  • PDF

    Forståelsespapir mellem Danske Regioner og KL vedr. ny fordelingsnøgle for sosu-assistenuddannelsen.pdf

×

Log ind