Personalejura Tjenestemænd

Tjenestemandspension

Helt særligt for tjenestemandsansættelsen er retten til tjenestemandspension. Et tilbud om tjenestemandsansættelse er samtidig et tilbud om tjenestemandspension, og tjenestemandspensionen er således en integreret del af tjenestemandsansættelsen.

Hvad er en tjenestemandspension?

En tjenestemandspension er en tilsagnspension, som er kendetegnet ved  

  • At kommunen ikke indbetaler pensionsbidrag til en pensionskasse
  • At størrelsen af tjenestemandspensionen afhænger af tjenestemandens løntrin og pensionsalder på fratrædelsestidspunktet
  • At det er kommunen, der udbetaler tjenestemandspensionen
  • At tjenestemandspensionen reguleres på samme måde som tjenestemandslønningerne

Der findes to typer tjenestemandspension. Den pension tjenestemanden selv har ret til, og de pensioner andre har ret til. En tjenestemand kan have ret til aktuel egenpension, som udbetales i forbindelse med fratræden, eller en opsat egenpension, som udbetales på et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Ægtefæller, registrerede partnere og børn kan have ret til henholdsvis ægtefællepension og børnepension.

Udover pensionen er tjenestemænd også omfattet af en gruppelivsforsikring

Hvor kan jeg finde reglerne om tjenestemandspension?

Reglerne om tjenestemandspension fremgår af det kommunale tjenestemandspensionsregulativ med tilhørende regulativer og aftaler.

Aftale om gruppelivsforsikring finder du her

Hvor kan jeg få hjælp?

Medarbejdere i Jura og EU.

Kurser om tjenestemandspension

Jura og EU udbyder desuden kurser om tjenestemandspension i samarbejde med Komponent. Du kan læse mere om Komponents personalejura kurser her.

×

Log ind