Personalejura

Flere nyheder

1-10 af 24 resultater
 • Nyhed

  Tillidsrepræsentanter - kursus for arbejdsgivere den 18. juni 2019

  KL og COK udbyder i samarbejde et kursus om reglerne omkring tillidsrepræsentanter, orienteringspligt, løn til tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanters ret til frihed m.v. Kurset finder sted den 18. juni 2019 kl. 09.00 - 16.00 på Munkebjerg Hotel i Vejle og koster 3.450 kr.

  Læs mere
 • Nyhed

  Arbejdsretten har slået fast, at bortvisning af medarbejdere skal behandles i det fagretlige system

  Arbejdsretten har slået fast, at bortvisning af medarbejdere ansat efter overenskomsten for administration og IT mv. (30.11) skal behandles i det fagretlige system og ikke ved de almindelige domstole.

  Læs mere
 • Administrativ information

  Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2019

  På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjenestemandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjenestemandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL: En offerfond vil være rette løsning for ofre for overgreb

  Hensynet til ofrene er det vigtigste i sager om overgreb. Men som reglerne er i dag, må en kommune ikke automatisk udbetale godtgørelse. KL foreslår, at der oprettes en national offerfond, som kan give ofrene en officiel undskyldning og godtgørelse.

  Læs mere
 • Nyhed

  Invitation til Verdensmålskonference: Lokal samskabelse af globale løsninger

  KL inviterer i samarbejde med RUC, Resonans og Samskabelsesbevægelsen til en åben konference om, hvordan vi gennem lokal samskabelse kan bidrage til løsningen af globale problemer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Jura og EU's kursuskatalog 2019

  Med årets kursuskatalog kan KL jura og EU i samarbejde med COK igen i 2019 præsentere et bredt og aktuelt kursusprogram for ledere og medarbejdere, som har brug for nyeste viden om juraen på det kommunale område.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL. 11 test

  KL. 11 test

  Læs mere
 • Nyhed

  Sag om mistet sygedagpengerefusion kan nu indbringes for Højesteret

  Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at Østre Landsrets afgørelse om en kommunes adgang til at modregne mistet sygedagpengerefusion i en medarbejders løn kan indbringes for Højesteret.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ny afgørelse slår fast: Seksuelle krænkelser er bortvisningsgrund

  En ny afgørelse fra opmanden understreger, at seksuelt krænkende adfærd er uacceptabel og bortvisningsgrund, også selvom anklagemyndigheden vælger at opgive en straffesag.

  Læs mere
 • Nyhed

  Indberetning af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse

  Læs mere