Fravær

Fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen)

Her kan du finde de nyeste aftaler og vejledninger om fravær af familiemæssige årsager.

 • PDF

  05.14 Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov (O.15)

 • PDF

  Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015

 • PDF

  Administrationsgrundlag for pensionsjanuar 2016

 • PDF

  Administrativ information nr 2068- Optagelse af fælleskommunale virksomheder i den kommunale barselsudligningsordning

 • PDF

  Barselsudligningsordning i kommuner og regioner

 • PDF

  KL orienterer om optjening af ferie med løn i den ulønnede del af barselsorloven

 • PDF

  LPnyt 2007:09 om barselsudligning og ferie

 • PDF

  LPNyt 2011:41 - Fortolkningsbidrag til barselsaftalen §2, stk. 4

 • PDF

  Vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager 2008

 • PDF

  O.18 - 05.13 Aftale om fravær af familiemæssige årsager.pdf