Tværgående aftaler Fravær

Fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen)

Her kan du finde de nyeste aftaler og vejledninger om fravær af familiemæssige årsager.

Har du spørgsmål angående barsel, er du velkommen til at skrive til barsel@kl.dk. Denne postkasse henvender sig udelukkende til kommunerne og ikke til privatpersoner.

 • PDF

  05.14 Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov (O.15)

 • PDF

  Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015

 • PDF

  Administrationsgrundlag for pensionsjanuar 2016

 • PDF

  Administrativ information nr 2068- Optagelse af fælleskommunale virksomheder i den kommunale barselsudligningsordning

 • PDF

  Barselsudligningsordning i kommuner og regioner

 • PDF

  KL orienterer om optjening af ferie med løn i den ulønnede del af barselsorloven

 • PDF

  LPnyt 2007:09 om barselsudligning og ferie

 • PDF

  LPNyt 2011:41 - Fortolkningsbidrag til barselsaftalen §2, stk. 4

 • PDF

  Vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager 2008

 • PDF

  O.18 - 05.13 Aftale om fravær af familiemæssige årsager.pdf