Overenskomster og aftaler Tværgående aftaler

Fravær

Her kan du finde aftaler og information vedrørende ferie, tjenestefrihed, barnets 1. og 2. sygedag og barsel.

FERIE

 • PDF

  O.18 - 05.11 Aftale om 6. ferieuge m.m.

 • PDF

  O.18 - 05.12 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

 • PDF

  O.18 Protokollat om feriebetaling i overgang

BARNETS 1. OG 2. SYGEDAG

Læs mere om emnet

 • PDF

  Barns 1. sygedag - faglig voldgiftskendelse

FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER - BARSELSAFTALEN

Har du spørgsmål angående barsel, er du velkommen til at skrive til barsel@kl.dk. Denne postkasse henvender sig udelukkende til kommunerne og ikke til privatpersoner.

 • PDF

  OK21 - 05.13 Aftale om fravær af familiemæssige årsager.pdf

 • PDF

  05.14 Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov (O.15)

 • PDF

  Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015

 • PDF

  Administrationsgrundlag for pensionsjanuar 2016

 • PDF

  Administrativ information nr 2068- Optagelse af fælleskommunale virksomheder i den kommunale barselsudligningsordning

 • PDF

  Barselsudligningsordning i kommuner og regioner

 • PDF

  KL orienterer om optjening af ferie med løn i den ulønnede del af barselsorloven

 • PDF

  LPnyt 2007:09 om barselsudligning og ferie

 • PDF

  LPNyt 2011:41 - Fortolkningsbidrag til barselsaftalen §2, stk. 4

 • PDF

  Barselsvejledning - Vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager 2021.pdf

 • PDF

  05.15 Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål (O.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind