Her finder du de regulativer og aftaler, der regulerer tjenestemænds generelle ansættelses- og pensionsforhold.  

Tjenestemænds ansættelsesforhold er i øvrigt reguleret af de aftaler for tjenestemænd, der er indgået på de enkelte overenskomstområder, som du finder her

TJENESTEMANDSREGLER

 • PDF

  Hovedaftalen for tjenestemænd

 • PDF

  Tjenestemandsregulativ af 2008

 • PDF

  Regulativ om tjenestemænd og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende

 

 PENSIONSREGLER FOR TJENESTEMÆND

 

 • PDF

  Pensionsregulativ 2013

 • PDF

  Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed

 • PDF

  Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

 • PDF

  Aftale om overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemænds overgang mellem pensionsområder

 • PDF

  Regler om overførsel af pensionsalder, jf. § 4a

 • PDF

  Fastsættelse af tillæg i medfør af § 6, stk. 5

 • PDF

  Aftale om førtidspensionsfradrag pr. 1. april 2015

 • PDF

  Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension pr. 1. april 2015

 • PDF

  Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

 • PDF

  Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

 • PDF

  Praksisændring om tilskadekomstpension.pdf

 

×

Log ind