Øvrige overenskomstgrupper

Gruppelivsforsikring

  • PDF

    Gruppelivsaftale pr. 1. april 2015

  • PDF

    Gruppelivsforsikringsordning for ikke-tjenestemandsansatte AF-konsulenter (KTO)

  • PDF

    Gruppelivsforsikringsordning for ikke-tjenestemandsansatte AF-konsulenter (SHK)