Overenskomster og aftaler Overenskomstforhandlingerne 2021

OK21 - Indgåede forlig

Der er indgået aftale om et treårigt overenskomstforlig på det kommunale område. Her på siden vil man løbende kunne følge med i indgåelse af forlig, der aftales mellem KL og de faglige organisationer.

 • PDF

  OK21 - Forlig Forhandlingsfællesskabet.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig HK Kommunal.pdf

 • PDF

  OK21 - HK Kommunal, sammenskrivning af 5.30.11 og 30.11.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig FMM.pdf

 

 • PDF

  OK21 - Forlig KL og LC.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig 3F og FOA - Handicapledsagere.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Serviceforbundet 42.20.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Akademikerne.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Assistent, mestre 40.21 (flere organisationer).pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Fællesudvalget for Musikundervisere.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig BUPL .pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig 33.03 og 33.04, beredskabs området chefstillinger.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig 44.01 Ledende værkstedspersonale.pdf

 

 • PDF

  OK21 Forlig - Døgnarbejdstid.pdf

 • PDF

  OK21 Forlig - Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Jordmoderforeningen.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - Forlig FOA, BUPL og SL, Pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Sundhedskartellet.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig FOA Fælles.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig med Ansatte Tandlægers Organisation og Tandlægeforeningen.pdf

 • PDF

  OK21- Forlig Tjenestemandsansatte bibliotekarer.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Forhandlingskartellet.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Bygningskonstruktører.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Teknisk Landsforbund.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Tandlægekonsulenter.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig 3F 40.01, Specialarbejdere.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig FOA bus.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig FOA, 42.01.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig FOA, 5.40.61 og 5.40.62.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig FOA, 41.91 og 41.92.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig FOA og Dansk Formandsforening, 40.31.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig FOA og 3F, Teknisk service 41.01 og 41.02.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig 04.89 Arbejdstidsaftale, holddrift.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig 40.11 og 40.12 Håndværkere.pdf

 • PDF

  OK21 Forlig 69.31 FOA, BUPL og Socialpædagogerne Særlige stillinger.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig 61.21 BUPL og Socialpædagogerne forebyggende og dagbehandlende område.pdf

 • PDF

  OK21 - Chefforliget.pdf

 • PDF

  OK21 - Chefforliget for København.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig 5.40.01 og 6.40.01 Specialarbejdere KBH og FRB.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Landsforening af Ungdomsskoleledere.pdf

 

 • PDF

  OK21 - Forlig HUS REN med rettelser.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig 3F bus.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Dansk Journalistforbund.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Praktiserende Lægers Organisation.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal samt sidepapir.pdf

 • PDF

  OK21 - Forlig Teknisk personale Landsselsorkestrene.pdf

 • PDF

  Bilag 1 - Forlig med SL.pdf

 • PDF

  02 OK21 - Forlig SL med rettelser.pdf

 

×

Log ind