Overenskomster og aftaler Overenskomstforhandlingerne 2021

OK21 - Frigivne overenskomster

Herunder vil du løbende kunne følge med i fornyelse af aftaler og overenskomster på det kommunale område.

 • PDF

  OK21 - 64.01 Overenskomst for socialpædagoger og pæda-gogisk personale ved døgninstitutioner mv..pdf

 • PDF

  OK21 - 73.01 Overenskomst for social- og sundhedspersonale.pdf

 • PDF

  OK21 - 30.11 Overenskomst for administration og IT mv..pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 30.12 Aftale for tjenestemandsansat administrativt personale.pdf

 • PDF

  OK21 - 53.21 Overenskomst for tandklinikassistenter .pdf

 • PDF

  OK21 - 6.30.15 Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for HK Kommunals forhandlingsområde .pdf

 • PDF

  OK21 - 35.11 Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale.pdf

 • PDF

  OK21 - 30.31 Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere.pdf

 • PDF

  OK21 - 30.32 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere.pdf

 • PDF

  OK21 - 5.30.11 Overenskomst for administration og IT mv. i Københavns Kommune.pdf

 • PDF

  OK21 - 52.01 Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. inden for LC's forhandlingsområde.pdf

 • PDF

  OK21 - 50.81 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet .pdf

 • PDF

  OK21 - 50.82 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for LC's forhandlingsområde.pdf

 • PDF

  OK21 - 50.72 Overenskomst for lærere ved sprogcentre .pdf

 • PDF

  OK21 - 50.62 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen.pdf

 • PDF

  OK21 - 50.02 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.pdf

 • PDF

  OK21 - 32.11 Overenskomst med Teknisk Landsforbund - inden for byggeri, miljø, energi og kultur.pdf

 • PDF

  OK21 - 32.01 Overenskomst for bygningskonstruktører.pdf

 • PDF

  OK21 - 31.51 Overenskomst for kommunallæger (15-37 timer).pdf

 • PDF

  OK21 - 5.31.71 Overenskomst for speciallægekonsulenter i Københavns Kommune.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 31.61 Protokollat vedrørende læger, der udfører klinisk arbejde i kommunerne.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 5.31.61 Protokollat vedr. afdelingslæger, 1. reservelæger og reservelæger i KBH Kommune.pdf

 • PDF

  OK21 - 5.30.21 Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 53.11 Overenskomst for tandlægekonsulenter.pdf (3)

 • PDF

  OK21 - 53.02 Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 31.41 Overenskomst for kommunallæger (3-14 timer).pdf

 • PDF

  OK21 - 53.01 Overenskomst for tandlæger.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 50.01 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.pdf (2)

 • PDF

  OK21 - 41.51 Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere og -chefer.pdf

 • PDF

  OK21 - Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale.pdf

 • PDF

  OK21 Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende pers., adm. pers., salgspers., og trafikstyringspers. ved lokalbanerne.pdf (2)

 • PDF

  OK21 - 05.45 Aftale om Tryghedspuljen.pdf

 • PDF

  OK21 - 40.41 Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst.pdf

 • PDF

  OK21 - 40.42 Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte).pdf

 • PDF

  OK21 - 41.21 Overenskomst for rengøringsassistenter.pdf

 • PDF

  OK21 - 31.12 Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 41.41 Overenskomst for ikke-faglærte ansatte.pdf

 • PDF

  OK21 - 41.71 Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsteknikere og -elever.pdf

 • PDF

  OK21 - 75.01 Overenskomst for husassistenter.pdf

 • PDF

  OK21 - 42.03 Overenskomst for havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter m.fl..pdf

 • PDF

  OK21 - 42.04 Aftale for tjenestemandsansatte havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter m.fl..pdf

 • PDF

  OK21 - 73.02 Aftale for unge under 18 år i inspirationsansættelse i kommuner.pdf

 • PDF

  OK21 - 34.01 Overenskomst for journalister.pdf

 • PDF

  OK21 - 50.65 Overenskomst for ledere i ungdomsskolen, LU.pdf

 • PDF

  OK21 - 60.01 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.pdf

 • PDF

  OK21 - 69.01 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne.pdf

 • PDF

  OK21 - 30.02 Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.pdf

 • PDF

  OK21 - 78.01 Overenskomst for handicapledsagere.pdf

 • PDF

  OK21 - 30.01 Aftale om aflønning af chefer.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 31.01 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner.pdf

 • PDF

  OK21 - 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune.pdf

 • PDF

  OK21 - 04.89 Aftale om arbejdstid forskudt tid holddrift og rådighedsvagt_.pdf

 • PDF

  OK21 - 79.04 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - ergo- og fysioterapeuter

 • PDF

  OK21 - 05.21 Rammeaftale om seniorpolitik

 • PDF

  OK21 - 40.01 - Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte chauffører mfl.

 • PDF

  OK21 - 64.11 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - Pædagogisk område

 • PDF

  OK21 - 79.01 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

 • PDF

  OK21 - 6.30.11 Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune

 • PDF

  OK21 - 6.30.12 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

 • PDF

  O.21 - 79.03 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge-og sundhedsplejersker m.fl

 • PDF

  O.21 - 65.01 Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune

 • PDF

  O.21 - 5.40.62 Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune

 • PDF

  O.21 - 5.40.61 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune

 • PDF

  O.21 - 42.20 Overenskomst for sikkerhedsmedarbejdere ejendomsfunktionærer museumsbetjente tilsynsførende m.fl.

 • PDF

  OK21 - 09.05 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer

 • PDF

  OK21 - 72.01 Overenskomst for ledere og mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

 • PDF

  OK21 - 65.11 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

 • PDF

  OK 21 5.50.91 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

 • PDF

  OK21 - 09.10 Aftale om lokal løndannelse for ergoterapeuter fysioterapeuter og jordemødre.pdf

 • PDF

  OK21 - 70.21 Overenskomst for ergoterapeuter fysioterapeuter og jordemødre.pdf

 • PDF

  OK21 - 77.01 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

 • PDF

  O.21 Overenskomst og aftale for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde

 • PDF

  OK21 - 33.03 Overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

 • PDF

  OK21 - 33.04 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

 • PDF

  OK21 - 64.41 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

 • PDF

  OK21 - 5.64.01 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner m.v.

 • PDF

  OK21 - 5.64.02 Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale døgninstitutioner mv. i Kbh. Kommune

 • PDF

  OK21 - 64.04 Aftale vedrørende aflønning for reglementsansat pædagogisk personale på døgninstitutioner

 • PDF

  OK21 - 64.02 Aftale for tjenestemandsansatte hjemmevejledere og pædagogiske personale ved døgninstitutioner

 • PDF

  OK21 - 41.02 Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service

 • PDF

  OK21 - 40.32 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, m.fl.

 • PDF

  OK21- 50.11 - LC - Aftale om gruppelivsforsikring 2018 for lærere m.fl

 • PDF

  OK21 - 33.02 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

 • PDF

  OK21 - 41.92 Aftale for tjenestemandsansatte driftsassistenter og trafikkontrollører m.fl.

 • PDF

  OK21 - 42.02 Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale

 • PDF

  OK21 - 42.01 Overenskomst for maritimt personale

 • PDF

  OK21 - 40.31 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

 • PDF

  OK21 - 41.91 Overenskomst for trafikkontrollører og driftsassistenter

 • PDF

  OK21 - 5.40.01 og 6.40.01 Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.pdf

 • PDF

  OK21 - 5.60.01 Aftale vedr. tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

 • PDF

  OK21 - 40.21 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

 • PDF

  OK21 - 40.22 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

 • PDF

  OK21 - 40.12 Aftale for håndværkere m.fl.

 • PDF

  OK21 - 5.60.01 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune.pdf

 • PDF

  OK21 - 44.01 Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

 • PDF

  OK21 - 61.01 Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

 • PDF

  OK21 - 33.01 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

 • PDF

  OK21 - 28.11 Aftale for FGU-elever med kommunal praktikaftale

 • PDF

  OK21 - 60.02 Aftale vedrørende tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL’s for-handlingsområde

 • PDF

  OK21 - 70.01 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, tandplejere m.fl.

 • PDF

  OK21 - 71.01 Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion m.v.

 • PDF

  OK21 - 67.01 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Kbh. Kommune

 • PDF

  OK21 - 09.04 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område

 • PDF

  OK21 - 55.11 Overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre

 • PDF

  OK21 - 55.01 Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre

 • PDF

  OK21 - 42.03 Overenskomst for havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter m.fl..pdf

 • PDF

  OK21 - 69.21 Overenskomst for pædagogisk udd. pers. der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område

 • PDF

  OK21 - 69.31 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger

 • PDF

  OK21 - 42.11 Overenskomst for flyvepladsledere, AFIS operatører mfl ved kommunale lufthavne og flyvepladser

 • PDF

  OK21 - 50.41 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl.

 • PDF

  OK21 - 55.21 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

 • PDF

  OK21 - 66.01 Overenskomst for dagplejere

 • PDF

  OK21 - Aftale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne

 • PDF

  OK21 - Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale ved lokalbanerne

 • PDF

  OK21 - 51.01 Overenskomst for musikskoleledere

 • PDF

  OK21 - 51.11 Overenskomst for musikskolelærer.pdf

 • PDF

  OK21 - 40.11 Overenskomst for håndværkere og IT .pdf

 • PDF

  OK21 - 43.01 Overenskomst for deltidsbeskæftiget brandpersonale.pdf

×

Log ind