Overenskomster og aftaler

Overenskomstfor-handling 2018

Overenskomstforhandlinger 2018

KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået et overenskomstforlig for de kommunalt ansatte. Det er et ansvarligt forlig, som sikrer gode rammer for de kommunale medarbejdere.