Overenskomster og aftaler

Overenskomstforhandling 2018

O.18

KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået et overenskomstforlig for de kommunalt ansatte. Det er et ansvarligt forlig, som sikrer gode rammer for de kommunale medarbejdere.