Overenskomster og aftaler

Overenskomstforhandling 2018

Overenskomstforhandlinger 2018

KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået et overenskomstforlig for de kommunalt ansatte. Det er et ansvarligt forlig, som sikrer gode rammer for de kommunale medarbejdere.