• PDF

  09.09 Aftale om lokal løndannelse for chefer

 • PDF

  Vejledning - Chefer i fælleskommunale-selskaber

 • PDF

  O.18 - 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune

 • PDF

  O.18 - 30.01 Aftale om aflønning af chefer

 • PDF

  O.18 - 30.02 Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer

 • PDF

  O.18 Rammeaftale om åremålsansættelse