Overenskomster og aftaler OK21 - Se mere her

OK21 - Konflikt for sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd varsler udvidelse af den igangværende konflikt.

Dansk Sygeplejeråd varslede den 22. april 2021 strejke og blokade. Den 27. juli 2021 og den 2. august 2021 blev konflikten varslet udvidet.

OK21

OK21 OK21 Konflikt

Kontaktoplysninger Mail: ok21-konflikt@kl.dk Tlf: 33703830

Konflikten omfatter pt. 11 kommuner og udvides den 25. august 2021 med yderligere en kommune og den 31. august 2021 med yderligere 12 kommuner.

Konfliktvarslet af 22. april 2021, som trådte i kraft den 21. maj 2021, omfatter:

1. Aarhus Kommune

2. Aalborg Kommune

3. Fredericia Kommune

4. Odense Kommune

5. Tønder Kommune

6. Holbæk Kommune

7. Ringsted Kommune

8. Frederiksberg Kommune

9. Gladsaxe Kommune

10. Københavns Kommune

11. Hillerød Kommune

Desuden blev konflikt varslet for Halsnæs Kommune og Silkeborg Kommune, men de efterfølgende blevet undtaget fra konflikten.

Konfliktvarsel af 27. juli 2021 til ikrafttræden den 25. august 2021 omfatter:

12. Herning Kommune

samt en udvidelse af konflikten i Aarhus Kommune.

Konfliktvarsel af 2. august 2021 til ikrafttræden den 31. august 2021 omfatter:

13. Frederikssund Kommune

14. Helsingør Kommune

15. Greve Kommune

16. Guldborgsund Kommune

17. Kolding Kommune

18. Faaborg-Midtfyn Kommune

19. Aabenraa Kommune

20. Haderslev Kommune

21. Svendborg Kommune

22. Sønderborg Kommune

23. Esbjerg Kommune

24. Brønderslev Kommune

samt en udvidelse af konflikten i Aalborg Kommune og Københavns Kommune.

Dansk Sygeplejeråds konfliktvarsler

 • PDF

  Dansk Sygeplejeråds konfliktvarsel af 22. april 2021.pdf

 • PDF

  Dansk Sygeplejeråds konfliktvarsel af 27. juli 2021.pdf

 • PDF

  Dansk Sygeplejeråds konfliktvarsel af 2. august 2021.pdf

KL's Konfliktvejledning

Denne vejledning beskriver de rammer, der er givet under en lovlig konflikt, og hvordan kommunerne skal forholde sig under konflikten. Vejledningen omfatter ikke overenskomststridige strejker og tjenestemænds arbejdsnedlæggelser.


 • PDF

  OK21 - Konfliktvejledning, overenskomstmæssige arbejdskonflikter - april 2021.pdf