Overenskomster og aftaler OK21 - Se mere her

OK21 - Konflikt for sygeplejersker

KL modtog den 22. april 2021 strejke varsel fra Dansk Sygeplejeråd

KL modtog den 22. april 2021 strejke varsel fra Dansk Sygeplejeråd, som heri varsler strejke i 13 af landets 98 kommuner

Konflikt OK21

Konflikt OK21 Kontaktoplysninger

Mailadressen er OK21-konflikt@kl.dk

 

I selve varslingsbrevet kan man læse, hvilke områder i de berørte kommuner, der er omfattet.

Se en oversigt over de berørte kommuner herunder:

 1. Århus Kommune

 2. Silkeborg Kommune (området er sidenhen blevet undtaget fra strejkevarslet, hvorfor Silkeborg Kommune ikke længere er omfattet af den varslede konflikt)

 3. Aalborg Kommune

 4. Fredericia Kommune

 5. Odense Kommune

 6. Tønder Kommune

 7. Holbæk Kommune

 8. Ringsted Kommune

 9. Frederiksberg Kommune

 10. Gladsaxe Kommune

 11. Københavns Kommune

 12. Hillerød Kommune

 13. Halsnæs Kommune (området er sidenhen blevet undtaget fra strejkevarslet, hvorfor Halsnæs Kommune ikke længere er omfattet af den varslede konflikt)

   

  KL's Konfliktvejledning

Denne vejledning beskriver de rammer, der er givet under en lovlig konflikt, og hvordan kommunerne skal forholde sig under konflikten. Vejledningen omfatter ikke overenskomststridige strejker og tjenestemænds arbejdsnedlæggelser.

 

 • PDF

  OK21 - Konfliktvejledning, overenskomstmæssige arbejdskonflikter - april 2021.pdf