Overenskomster og aftaler OK21 - Se mere her

OK21 - Frigivet overenskomst

Herunder vil du løbende kunne følge med i fornyelse af aftaler og overenskomster på det kommunale område.

 • PDF

  OK21 - 64.01 Overenskomst for socialpædagoger og pæda-gogisk personale ved døgninstitutioner mv..pdf

 • PDF

  OK21 - 73.01 Overenskomst for social- og sundhedspersonale.pdf

 • PDF

  OK21 - 30.11 Overenskomst for administration og IT mv..pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 30.12 Aftale for tjenestemandsansat administrativt personale.pdf

 • PDF

  OK21 - 53.21 Overenskomst for tandklinikassistenter .pdf

 • PDF

  OK21 - 6.30.15 Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for HK Kommunals forhandlingsområde .pdf

 • PDF

  OK21 - 31.12 Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer.pdf

 • PDF

  OK21 - 35.11 Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale.pdf

 • PDF

  OK21 - 30.31 Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere.pdf

 • PDF

  OK21 - 30.32 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere.pdf

 • PDF

  OK21 - 5.30.11 Overenskomst for administration og IT mv. i Københavns Kommune.pdf

 • PDF

  OK21 - 52.01 Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. inden for LC's forhandlingsområde.pdf

 • PDF

  OK21 - 50.81 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet .pdf

 • PDF

  OK21 - 50.82 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for LC's forhandlingsområde.pdf

 • PDF

  OK21 - 50.72 Overenskomst for lærere ved sprogcentre .pdf

 • PDF

  OK21 - 50.62 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen.pdf

 • PDF

  OK21 - 50.02 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.pdf

 • PDF

  OK21 - 32.11 Overenskomst med Teknisk Landsforbund - inden for byggeri, miljø, energi og kultur.pdf

 • PDF

  OK21 - 32.01 Overenskomst for bygningskonstruktører.pdf

 • PDF

  OK21 - 31.51 Overenskomst for kommunallæger (15-37 timer).pdf

 • PDF

  OK21 - 5.31.71 Overenskomst for speciallægekonsulenter i Københavns Kommune.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 31.61 Protokollat vedrørende læger, der udfører klinisk arbejde i kommunerne.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 5.31.61 Protokollat vedr. afdelingslæger, 1. reservelæger og reservelæger i KBH Kommune.pdf

 • PDF

  OK21 - 5.30.21 Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 53.11 Overenskomst for tandlægekonsulenter.pdf (3)

 • PDF

  OK21 - 53.02 Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 31.41 Overenskomst for kommunallæger (3-14 timer).pdf

 • PDF

  OK21 - 53.01 Overenskomst for tandlæger.pdf (1)

 • PDF

  OK21 - 50.01 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.pdf (2)

 • PDF

  OK21 - 41.51 Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere og -chefer.pdf