Overenskomster og aftaler

O.18 - Frigivne overenskomster

Du kan herunder skabe et samlet overblik, over de overenskomster der er frigivet for overenskomstperioden fra 1. april 2018.

Frigivet i overenskomstperioden for 1. april 2018

 

Denne side vil blive fjernet fra KLs hjemmeside, så snart alle overenskomster for perioden er frigivet. Føre denne information til yderligere spørgsmål, kontakt da chefsekretær, Line Schubert LISC@kl.dk

 

 

 

OVERENSKOMSTER DER ER FRIGIVET

 

 

 

 • PDF

  5.31.61 Protokollat vedr. afdelingslæger, 1. reservelæger og reservelæger i KBH Kommune.PDF

 • PDF

  O.18 - 04.89 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt.PDF

 • PDF

  O.18 - 5.30.11 Overenskomst for administration og IT mv. i Københavns Kommune.PDF

 • PDF

  O.18 - 5.30.21 Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune.PDF

 • PDF

  O.18 - 5.31.71 Overenskomst for speciallægekonsulenter i Københavns Kommune.PDF

 • PDF

  O.18 - 6.30.15 Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for HK Kommunals forhandlingsområde.PDF

 • PDF

  O.18 - 30.11 Overenskomst for administration og IT mv..PDF

 • PDF

  O.18 - 30.12 Aftale for tjenestemandsansat administrativt personale.PDF

 • PDF

  O.18 - 30.31 Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere.PDF

 • PDF

  O.18 - 30.32 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere.PDF

 • PDF

  O.18 - 31.41 Overenskomst for kommunallæger (3-14 timer).PDF

 • PDF

  O.18 - 31.51 Overenskomst for kommunallæger (15-37 timer).PDF

 • PDF

  O.18 - 31.61 Protokollat vedrørende læger, der udfører klinisk arbejde i kommunerne.PDF

 • PDF

  O.18 - 32.01 Overenskomst for bygningskonstruktører.PDF

 • PDF

  O.18 - 32.11 Overenskomst for teknisk designere, byggeteknikere m.fl.PDF

 • PDF

  O.18 - 33.03 Overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger.PDF

 • PDF

  O.18 - 33.04 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger.PDF

 • PDF

  O.18 - 34.01 Overenskomst for journalister.PDF

 • PDF

  O.18 - 35.11 Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale.PDF

 • PDF

  O.18 - 40.31 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl..PDF

 • PDF

  O.18 - 40.32 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, m.fl..PDF

 • PDF

  O.18 - 40.41 Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst.PDF

 • PDF

  O.18 - 40.42 Forhandlingskartellets Fællesaftale.PDF

 • PDF

  O.18 - 50.32 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne.PDF

 • PDF

  O.18 - 53.01 Overenskomst for tandlæger.PDF

 • PDF

  O.18 - 53.02 Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger.PDF

 • PDF

  O.18 - 53.11 Overenskomst for tandlægekonsulenter.PDF

 • PDF

  O.18 - 53.21 Overenskomst for tandklinikassistenter.PDF

 • PDF

  O.18 - 60.01 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.PDF

 • PDF

  O.18 - 69.01 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne.PDF

 • PDF

  O.18 - 73.01 Overenskomst for social- og sundhedspersonale.PDF

 • PDF

  O.18 - 43.01 Overenskomst for deltidsbesk., honorarlønnet brandpersonale ved de kom. beredskaber.pdf

 • PDF

  O.18 - 6.30.11 Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune.pdf

 • PDF

  O.18 - 6.30.12 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl..pdf

 • PDF

  O.18 - Overenskomst for rutebilchauffører ansat ved Bornholms Regionskommune.pdf

 • PDF

  O.18 Overenskomst og aftale for ans i Gentofte K. inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde.pdf

 • PDF

  O.18 - 40.22 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.pdf

 • PDF

  O.18 - 42.01 Overenskomst for maritimt personale.pdf

 • PDF

  O.18 - 42.02 Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale.pdf

 • PDF

  O.18 - 60.02 Aftale vedrørende tjenestemændsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber.pdf

 • PDF

  O.18 - 60.11 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.pdf

 • PDF

  O.18 - 62.05 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner.pdf

 • PDF

  O.18 - 78.01 Overenskomst for handicapledsagere.pdf

 • PDF

  O.18 - Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende pers., adm. pers., m.fl. ved lokalbanerne.pdf

 • PDF

  O.18 - Aftale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne.pdf

 • PDF

  O.18 - Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale ved lokalbanerne.pdf

 • PDF

  O.18 - Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale m.fl.pdf

 • PDF

  O 18 - 31.01 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner.pdf

 • PDF

  O.18 - 5.31.71 Overenskomst for speciallægekonsulenter i Københavns Kommune.pdf (1)

 • PDF

  O.18 - 5.50.91 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium.pdf

 • PDF

  O.18 - 31.12 Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer.pdf

 • PDF

  O.18 - 40.01 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere m.fl.pdf

 • PDF

  O.18 - 40.21 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.pdf

 • PDF

  O.18 - 41.92 Aftale for tjenestemandsansatte driftsassistenter og trafikkontrollører m.fl.pdf

 • PDF

  O.18 - 41.02 Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service.pdf

 • PDF

  O.18 - 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune.pdf

 • PDF

  O.18 - 41.01 Overenskomst for teknisk service.pdf

 • PDF

  O.18 - 42.11 Overenskomst for flyvepladsledere, AFIS operatører mfl ved kommunale lufthavne og flyvepladser.pdf

 • PDF

  O.18 - 40.12 Aftale for håndværkere m.fl.pdf

 • PDF

  O.18 - 41.91 Overenskomst for trafikkontrollører og driftsassistenter.pdf

 • PDF

  O.18 - 30.01 Aftale om aflønning af chefer.pdf

 • PDF

  O.18 - 30.02 Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.pdf

 • PDF

  O.18 - 42.20 Overenskomst for sikkerhedsmedarbejdere ejendomsfunktionærer museumsbetjente tilsynsførende m.fl.pdf

 • PDF

  O.18 - 50.11 - LC - Aftale om gruppelivsforsikring 2018 for lærere m.fl.pdf

 • PDF

  O.18 - 71.01 Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv.pdf

 • PDF

  O.18 - 70.01 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter,ernæringsassistenter mfl.pdf

 • PDF

  O.18 - 69.31 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger.pdf

 • PDF

  O.18 - 69.21 Overenskomst for pædagogisk udd. pers. der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område.pdf

 • PDF

  O.18 - 67.01 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Kbh. Kommune.pdf

 • PDF

  O.18 - 66.01 Overenskomst for dagplejere.pdf

 • PDF

  O.18 - 65.11 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter.pdf

 • PDF

  O.18 - 65.01 Overenskomst for pædagogisk personale i dagplej. og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanv.pdf

 • PDF

  O.18 - 64.41 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter.pdf

 • PDF

  O.18 - 64.04 Aftale vedrørende aflønning for regelsammensat pædagogisk personale på døgninstitutioner.pdf

 • PDF

  O.18 - Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved Vestforbrænding.pdf

 • PDF

  O.18 - 92.12 Hovedaftale.pdf

 • PDF

  O.18 - 79.03 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge-og sundhedsplejersker m.fl.pdf

 • PDF

  O.18 - 75.01 Overenskomst for husassistenter.pdf

 • PDF

  O.18 - 64.02 Aftale for tjenestemandsansatte hjemmevejledere og pædagogiske personale ved døgninstitutioner.pdf

 • PDF

  O.18 - 64.01 Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv..pdf

 • PDF

  O.18 - 61.01 Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (1).pdf

 • PDF

  O.18 - 55.21 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene.pdf

 • PDF

  O.18 - 55.11 Overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre.pdf

 • PDF

  O.18 - 55.02 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene.pdf

 • PDF

  O.18 - 55.01 Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre.pdf

 • PDF

  O.18 - 52.01 Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. inden for LC's forhandlingsområde.pdf

 • PDF

  O.18 - 51.11 Overenskomst for musikskolelærere.pdf

 • PDF

  O.18 - 51.02 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere.pdf

 • PDF

  O.18 - 50.02 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.pdf

 • PDF

  O.18 - 44.02 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder.pdf

 • PDF

  O.18 - 44.01 Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder.pdf

 • PDF

  O.18 - 41.71 Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsteknikere og -elever.pdf

 • PDF

  O.18 - 41.41 Overenskomst for ikke-faglærte ansatte.pdf

 • PDF

  O.18 - 41.21 Overenskomst for rengøringsassistenter.pdf

 • PDF

  O.18 - 51.01 Overenskomst for musikskoleledere.pdf

 • PDF

  O.18 - 50.81 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet.pdf

 • PDF

  O.18 - 50.65 Overenskomst for ledere i ungdomsskolen.pdf

 • PDF

  O.18 - 50.62 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen.pdf

 • PDF

  O.18 - 33.02 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale.pdf

 • PDF

  O.18 - 33.01 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale.pdf

 • PDF

  O.18 - 09.04 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område.pdf

 • PDF

  O.18 - 5.64.02 Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale døgninstitutioner mv. i Kbh. Kommune.pdf

 • PDF

  O.18 - 5.64.01 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.pdf

 • PDF

  O.18 - 5.60 01 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet).pdf

 • PDF

  O.18 - 5.40.62 Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune.pdf

 • PDF

  O.18 - 5.40.61 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune .pdf

 • PDF

  O.18 - 5.40.01 Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.pdf

 • XLSX

  Skema over resultater ved organisationsforhandlinger 2018.xlsx

 • PDF

  O.18 - 41.51 Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere og -chefer.pdf

 • PDF

  40.11 Overenskomst for håndværkere og IT.pdf

 • PDF

  O.18 - 50.22 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen.pdf

 • PDF

  O.18 - 50.72 Overenskomst for lærere ved sprogcentre.pdf

 • PDF

  O.18 - 50.01 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.pdf