• PDF

  LPnyt 2015 nr. 01 - Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 03 - Forlig på undervisningsområdet

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 04 - Forlig på akademikerområdet

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 05 - Forlig med handicapledsagere

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 06 - Forlig med BUPL

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 07 - ændring af ferieloven - sygeferiegodtgørelse for timelønnede

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 08 Forlig med musikskolelærere og musikskoleledere

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 09 - Forlig om fællesoverenskomster og aftaler inden for pædagogisk område

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 10 - Forlig med HK-KOMMUNAL

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 11 Forlig med SL

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 12 - Forlig med Sundhedskartellet.pdf

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 13 - Forlig med Serviceforbundet

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 14 - Forlig for socialrådgivere og socialformidlere

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 15 - Forlig med cheforganisationerne

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 16 - Forlig for ledere mellemledere i den kommunale ældreomsorg

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 17 - Forlig med Forhandlingskartellet

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 18 - Forlig for tekniske designere m.fl. og bygningskonstruktører

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 19 - Forlig for kommunallæger m.fl.

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 20 - Forlig for social- og sundhedspersonale

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 25 - Forlig med FOA om pædagogisk sektor

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 26 - Forlig for beredskabsområdet mv.

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 27 - Forlig for beredskab - chefer

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 28 - Forlig indenfor teknisk service

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 29 - Forlig for specialarbejdere

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 30 - Forlig for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 31 - Forlig for håndværkere og holddriftsaftalen

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 32 - Forlig om nye arbejdstidsregler på det kommunale døgnområdet

 • PDF

  LPnyt 2016 nr. 33 - Forlig for journalister

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 34 - Forlig for kommunallæger (3-14 timer)

 • PDF

  LPnyt 2016 nr. 35 - Omlægning af aften nattillæg for SOSU personale pr. 1. april 2016

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 36 - Ændring af bofællesskabbestemmelsen i SOSU overenskomsten pr 1. april 2016

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 37 -Tilpasning af GVU-protokollater på det pædagogiske område

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 38 - Opsigelse af lokale aftaler og kutymer for musikskoleområdet

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 39 - Overgangsbestemmelsen for kandidater i overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergo- og fysioterapeut

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 40 - særligt om specialuddannede sygeplejersker pr. 1. april 2016

 

 

×

Log ind