• PDF

  LPnyt 2013 nr. 01 - Frasigelse af kollektive overenskomster

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 02 - Forlig med KTO

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 03 - Løn og personalenyt

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 04 - Delforlig FOA 3F

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 05 - Forlig på pædagogiske

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 06 - Forlig for handicapledsagere

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 07 - Forlig om fornyelse pr. 1. april 2013 af overenskomster og aftaler inden for HK's område

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 08 - Forlig for socialrådgivere og socialformidlere

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 09 - Forlig om tiltrædelsesaftale med IDA og Den danske Landinspektørforening

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 10 - Forlig med FOA vedrørende social- og sundhedspersonale (SOSU)

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 11 - Forlig vedr. formænd samt kedel-, maskin- og motorpassere i Købehavn og Vestforbrænding

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 12 - Forlig for ledere og mellemledere

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 13 - Forlig for tilsynsførende assistenter ved for-sorgshjem

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 14 - Forlig for ledende værkstedspersonale ved klientværksteder

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 15 - Forlig for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 16 - Fornyelse pr. 1. april 2013 af overenskomster og aftaler indenfor Forhandlingskartellets område

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 17 - Forlig for pædagoger i særlige stillinger

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 18 - Forlig for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 19 - Forlig for kantineledere og rengøringsledere og chefer

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 20 - Forlig på HUS REN-området

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 23 - Forlig for omsorgs- og pædagogmedhjælpere

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 24 - Forlig om fornyelse af overenskomster for byg-ningskonstruktører og tekniske designere m.fl.

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 25 - Forlig med FOA om pædagoger

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 26 - Forlig om ledere og lærere ved musikskoler

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 27 - Forlig for tandlæger, tandlægekonsulenter og tjenestemandsansatte bibliotekarer

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 28 - Forlig om flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedarbejdere m.fl.

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 29 - Forlig om fornyelse af chefaftaler

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 30 - Forlig om fornyelse af overenskomster og aftaler på beredskabsområdet

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 31 - Forlig for specialarbejdere

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 32 - Midlertidig udvidelse af seniorjob

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 33 - Forlig om fornyelse for håndværkere og ass.-mestre m.fl. og holddriftsaftalen

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 34 - Lokal lønddannelse

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 35 - Forlig om fornyelse af Overenskomst for kommunallæger (15-37 timer)

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 36 - Forlig om fornyelse pr. 1. april 2013 af overenskomster og aftaler indenfor teknisk serviceområdet

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 38 - Erstatningsferie ved sygdom under ferie 24. april

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 39 - Forlig for maritimt personale

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 40 - Forlig om fornyelse af Overenskomst for kommunallæger (3-14 timer)

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 41 - Forlig om ungdomsskoleledere

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 42 - Lovindgrebet på skoleområdet

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 43 - Bortfald af aftaler

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 44 - Kombinationsansættelse - en række værktøjer

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 45 - Forlig om fornyelse af Overenskomst for journalister pr. 1. april 2013

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 47 - Forlig om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

 • PDF

  LPnyt 2013 nr. 48 - Rengøringsteknikere

 

×

Log ind