• PDF

  LPnyt 2011 nr. 01- Forlig for social- og sundhedspersonale

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 02 - KTO forlig 2011

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 03 - Forlig på musikskoleområdet

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 04 - Fornyelse af overenskomster og aftaler inden for HK/KOMMUNAL's område

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 05 - Forlig på undervisningsområdet

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 06 - Forlig på AC-området

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 07 - Fornyelse af overenskomsten for pædagoger

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 08 - Forlig for socialrådgivere/-formidlere, tekniske designere m.fl. og bygningskonstruktører

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 09 - Forlig med Sundhedskartellet

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 10 - Forlig med Ingeniørforeningen i Danmark og Den Danske Landinspektørforening

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 11 - Forlig for socialpædagoger

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 12 - Forlig vedrørende lederoverenskomsten på det pædagogiske område

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 13 - Forlig på HUS/REN-området

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 14 - Forlig om handicapledsagere

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 15 - Forlig med Forhandlingskartellet med FOA/3F

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 16 - Professionsbachelorer i ernæring og sundhed, Kliniske diætister m.fl.

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 17 - Forlig for assistenter, mestre og driftsledere

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 18 - Forlig med FOA og DOBL for beredskabspersonale samt brand- og ambulancepersonale

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 19 - Forlig med 3F og 3F/FOA om specialarbejdere

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 20 - Forlig for omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagiske assistenter

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 21 - Forlig for chefer og beredskabschefer m.fl.

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 22 - Forlig for ledende værkstedspersonale

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 23 - Forlig for læger, tandlæger, tandlægekonsulenter og bibliotekarer

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 24 - Forlig for formænd og flyvepladsledere m.fl.

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 25 - Forlig for ledere i ungdomsskolen

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 26 - Forlig for pædagogisk sektor

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 27 - Forlig for deltidsbrandfolk, håndværkere og aftale om forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 28 - Forlig for kantineledere og rengøringsledere/-chefter

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 29 - Forlig med FOA for trafikkontrollører/driftsassistenter samt 3F for befarent dækspersonale

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 30 - Forenklet og fri lokal løndannelse

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 31 - Frit valg

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 32 - Forlig for journalister

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 33 - Løn pr. 1. april 2011

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 34 - Vedr. ændring af ferieaftalen

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 35 - Nye regler vedrørende fritstilling og afholdelse af ferie samt overførelse af ferie

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 36 - Ændring af praksis for afholdelse af ferie

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 37 - Nye arbejdstidsregler for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner mv.

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 38 - Forlig med FOA vedrørende maritimt personale

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 39 - Ny rammeaftale om kombinationsansættelse for ikke-uddannede

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 40 - Ny Rammeaftale om det sociale kapitel

 • PDF

  LPnyt 2011 nr. 42 - Vejledning vedrørende arbejdsmæssig transport og udbetaling af køreselgodtgørelse

 

×

Log ind