• PDF

  LPnyt 2008 nr. 01 - GVU elevers løn- og ansættelsesvilkår.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 02 - Ny overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 03 - Delforlig om ferie, vilkår for tillidsrepræsentanter m.v..pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 04 - Delforlig om ferie, vilkår for tillidsrepræsentanter m.v..pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 05 - Delforlig med KTO om seniorinitiativer, kompe-tenceudvikling og øremærkning af barselsorlov til mænd..pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 06 - Delforlig med SHK om seniorinitiativer, kompetenceudvikling og øremærkning af barselsorlov til mænd.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 07 - Delforlig med KTO om trivsel og tryghed m.v..pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 08 - Delforlig om kompetenceudvikling.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 09 - Delforlig om kompetenceudvikling.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 10 - Overenskomstforlig på skoleområdet.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 11 - Delforlig med Akademikernes Centralorganisation.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 12 - Delforlig med HKKOMMUNAL.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 13 - Delforlig med håndværkerorganisationerne.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 14 - Delforlig med Forhandlingskartellet.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 15 - Forlig på pædagogområdet (dagpasning).pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 16 - Delforlig med Socialpædagogerne (SL).pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 17 - Overenskomstforlig med KTO.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 18 - Delforlig med en række organisationer for personale ved kommunale forsyningsvirksomheder.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 19 - Sammenbrud og delforlig med Sundhedskartellet.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 20 - Delforlig med Dansk Formands Forening og FOA - Fag og Arbejde.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 21 - Delforlig med en række organisationer for beredskabspersonale i chef-og lederstillinger.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 22 - Delforlig med Fagligt Fælles Forbund.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 23 - Delforlig med Sømændenes Forbund.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 24 - Forlig for socialrådgivere, kommunallæger m.fl., bibliotekarer, bygningskonstruktører og tekniske designere m.fl..pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 25 - Forlig på musikskoleområdet.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 26 - Forlig for tandlæger.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 27 - Forlig for værkstedspersonale.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 28 - Delforlig med FOA om teknisk service.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 29 - Delforlig for handicapledsagere.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 30 - Delforlig med FOA om maritimt personale.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 31 - Forlig for grafisk beskæftiget personale.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 32 - Overenskomstforlig for ledere i ungdomsskolen.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 33 - Delforlig for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 34 - Delforlig med FOA og DKBL om beredskabs-personale i basis- og mesterstillinger.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 35 - Delforlig med Dansk Metal og en række orga-nisationer om fornyelse af Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 36 - Delforlig for ledere og mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 37 - Delforlig for Hus og Ren-området.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 38 - Forlig med FOA vedr. dagplejere, pædagogmedhjælpere, og pædagogisk personale..pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 39 - Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv..pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 40 - Tilsynsførende assistenter.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 41 - Delforlig for kantineledere og rengøringsledere eller chefer.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 42 - Delforlig på Sosu-området.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 43 - Forlig med Dansk Funktionærforbund .pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 44 - Forlig for journalister.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 45 - Forlig på pædagogområdet (dagpasning).pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 46 - Forlig med Sundhedskartellet.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 47 - Forlig med musikere ved landsdelsorkestrene.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 48 - Forlig om chefer.pdf

 • PDF

  LPnyt 2008 nr. 49 - Kommunernes overtagelse af regionale tilbud pr. 1. januar 2009.pdf

 

×

Log ind