• PDF

  LPnyt 2005 nr. 01 - O.05 delforlig om statistik, projekt om informative lønsedler og generelle tjenestemandsbestemmelser i aftalen om ny løndannelse mv.

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 02 - O.05 delforlig om statistik, projekt om informative lønsedler og generelle tjenestemandsbestemmelser i aftalen om ny løndannelse mv.

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 03 - Delforlig om kompetenceudvikling

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 04 - Udbygning af minipension m.v.

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 05 - Delforlig om barsel m.v., herunder barselsudligningsordning og delforlig om åremålsansættelse

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 06 - Håndtering af lokale aftaler samt konstitution og ansættelse på åremål

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 07 - Udvidelse af feriehindringsbestemmelsen i ferie-aftalen

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 08 - O.05 delforlig for social- og sundhedspersonale

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 09 - Delforlig om udbygning af minipension til hus- og rengøringsassistenter m.fl.

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 10 - Delforlig om samarbejds- og tillidsrepræsentantbestemmelser

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 11 - O.05 delforlig om ledere og mellemledere i den kommunale ældreomsorg

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 12 - Delforlig om udbygning af minipension til omsorgs- og pædagogmedhjælpere

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 13 - Delforlig om Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område m.v.

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 14 - Delforlig om udbygning af minipension til ledende værkstedspersonale mv.

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 15 - Delforlig på det pædagogiske område

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 16 - O.05 delforlig for specialarbejdere m.fl.

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 17 - Delforlig vedrørende fornyelse af overenskomst

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 18 - O.05 Delforlig for kantineledere og rengøringsledere og chefer

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 19 - O.05 delforlig for tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 20 - Forlig på lærerområdet

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 21 - Forlig mellem KTO og de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter om fornyelse af de generelle løn- og ansættelsesvilkår

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 22 - O.05 delforlig for Hus og Ren-området

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 23 - O. 05 delforlig for håndværkere

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 24 - Delforlig på kontorområdet, tandklinikassistent-området og laboratorie- og miljøområdet

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 25 - Delforlig for socialrådgivere og socialformidlere

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 26 - Delforlig om udmøntningsgaranti

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 27 - Forlig på klientværkstedsområdet

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 28 - Forlig på døgnområdet

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 29 - O.05 delforlig for beredskabspersonale i chef-og lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 30 - Delforlig om fornyelse af Aftale om aflønning af chefer

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 31 - Delforlig om fornyelse af Overenskomst for tekniske designere m.fl.

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 32 - O.05 delforlig for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 33 - Forlig på pædagogområdet (dagpasning)

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 34 - Delforlig for kommunallæger (3-14 timer)

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 35 - Delforlig for bibliotekarer

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 36 - O.05 delforlig for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 37 - O.05 forlig med Sundhedskartellet

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 38 - Delforlig for tandlæger og tandlægekonsulenter

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 39 - Delforlig for bygningskonstruktører

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 40 - O.05 delforlig for hal-, stadion- og idrætsinspektører

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 41 - Forlig for pædagogmedhjælpere

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 42 - Forlig på omsorgs- og pædagogmedhjælperområdet

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 43 - Forlig på dagplejeområdet m.v.

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 44 - Forlig på musikskoleområdet

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 45 - O.05 delforlig for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 46 - O.05 delforlig for maritimt personale

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 47 - Forlig på dagområdets fællesoverenskomster samt det aftalte vedrørende pædagogstuderende

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 48 - O. 05 delforlig for kort- og landmålingsteknikere

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 49- O.05 delforlig for flyvepladspersonale og sikkerhedsmedarbejdere ved kommunale lufthavne og flyvepladser

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 50 - O.05 delforlig for havnechefer, havnemestre, havnefogeder og havneassistenter

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 51 - 0.05. Delforlig for handicapledsagere

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 52 - O.05 delforlig for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 53 - O.05 delforlig for kommunallæger (15-37 timer)

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 54 - O.05 delforlig for skov- og landskabsingeniører

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 55 - O. 05 delforlig for psykologiske konsulenter

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 56 - Overenskomstresultaterne godkendt - og hvad så

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 57 - Løntrinsprojektet pr. 1. april 2005

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 58 - O.05 delforlig om Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 59 - Organisationsændringer i KL's afdeling for jura og lønpolitik

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 60 - O.05 forlig for journalister

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 61 - Ny aftale om vilkår for ansatte i fleksjob i visse overenskomster

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 62 - O. 05 delforlig for grafisk personale

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 63 - O.05 Pensionsforbedring for lærere i 93-gruppen

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 64 - Ændringer i fordelingen af forældede og uhævede feriepenge

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 65 - Om dagplejeområdet

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 66 - AER-præmiering for elevvækst

 • PDF

  LPnyt 2005 nr. 67 - Afholdelse af ferie under en delvis genoptagelse af arbejdet under barsels- og adoptionsorlov

 

×

Log ind