• PDF

  LPnyt 2004 nr. 01 - Vurdering af den lokale efterspørgsel af boliger

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 02 - Frivillig indbetaling af pensionsbidrag

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 03 - Ændring af ferieaftalen - uhævede feriepenge

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 04 - Førtidspensionsfradrag i tjenestemandspensioner

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 05 -Voldgiftssag om skolepædagogers deltagelse i faste fællesskaber inden for lærernes 155-timers pulje

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 06 - Afgørelse i faglig voldgift om fleksjob og forhåndsaftale om Ny Løn

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 07 - Fastsættelse af tillæg i medfør af § 6, stk. 5 i Pensionsregulativ af 2003 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 08 - Vedrørende udsendelse af SL overenskomsten

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 09 - Vedrørende opmandskendelse af 18. maj 2004 om forståelse af BUPL overenskomsten

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 10 - Ny vejledning om ferie og barsel mv.

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 11 - Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for direktører og skattechefer for fælleskommunale ligningscentre

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 12 - Nyt tjenestemandsregulativ af 2004 samt revideret procedure ved uansøgt afskedigelse af tjenestemænd

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 13 - Præciseringer til implementeringen af de nye overenskomster på børn- og ungeområdet

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 14 - Værkstedspersonaleoverenskomsten

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 15 - Delforlig mellem de kommunale arbejdsgivere og KTO om et løntrin til (næsten) alle, pensions-bidrag ved barselsorlov m.v.

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 16 - Delforlig om lokal løndannelse og midler til organisationsforhandlingerne

 • PDF

  LPnyt 2004 nr. 17 - O.05 delforlig med FOA, opretning arbejdstidsaftalen

 

×

Log ind