Overenskomster og aftaler

Ny aftale om arbejdstid på lærerområdet

KL og Lærernes Centralorganisation (LC) har indgået en aftale om lærernes arbejdstid. Aftalen skal nu godkendes i KL’s bestyrelse og sendes til urafstemning blandt lærerne.


Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne

 KL og LC har 11. august 2020 indgået en aftale om lærernes arbejdstid.

Aftalen skal nu godkendes i KL’s bestyrelse og sendes til urafstemning blandt lærerne.

Nedenfor kan du læse Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne og forhandlingsprotokollen. 

  • PDF

    O.20 - 50.32 Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne

  • PDF

    Forhandlingsprotokol