Overenskomster og aftaler

Implementering af nye ferieaftaler og overgangsordning

Ved O.18 blev forhandlingsfællesskabet og KL enige om to nye ferieaftaler, der træder i kraft 1. september 2020.

Ændring af ferieloven

Forhandlingsfællesskabet og KL blev ved O.18 enige om to nye ferieaftaler, der træder i kraft 1. september 2020. Aftalerne implementerer de ændringer af ferieloven, som Folketinget vedtog i januar 2018, og som bl.a. indebærer, at alle rettigheder omfattet af ferieloven pr. 1. september 2020 overgår til optjening og afholdelse efter princippet om samtidighed, dvs. samtidig optjening og afholdelse af ferie.