Arbejdsgiver Overenskomster og aftaler

Døgnarbejdstid

På denne side kan du finde aftaler og vejledninger om døgnarbejdstid. Du finder også andre relevante aftaler, som kan have betydning. Derudover kan du se to film om reglerne for søgnehelligdage samt en vejledning.


De fire aftaler om døgnarbejdstid

Der findes fire aftaler om døgnarbejdstid på det kommunale område. De fire aftaler adskiller sig ved at omfatte forskellige personalegrupper, og dermed er de også forhandlet med forskellige faglige organisationer. Du kan se aftalerne nedenfor.    

 • PDF

  OK21 - 79.01 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

 • PDF

  O.21 - 79.03 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge-og sundhedsplejersker m.fl

 • PDF

  OK21 - 64.11 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - Pædagogisk område

 • PDF

  OK21 - 79.04 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - ergo- og fysioterapeuter


Vejledning 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev de tre aftaler om arbejdstid på de kommunale døgnområder ændret og harmoniseret. På den baggrund udarbejdede KL en samlet vejledning for alle tre aftaler. 

Det er i vejledningen beskrevet, hvis der er nogle vilkår, som ikke er gældende for alle tre aftaler. Desuden findes en oversigt over, hvilke omkostninger der er forbundet med forskellige ændringer af tjenesteplaner.  

 • PDF

  Vejledning til arbejdstidsaftalerne

KL har derudover udsendt en udgave af nyhedsbrevet LPnyt, som beskriver ændringerne i hovedtræk. Det finder du nedenfor. 

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 32 - Forlig om nye arbejdstidsregler på det kommunale døgnområdet


Andre relevante aftaler

Der kan være andre aftaler, som KL har indgået med Forhandlingsfællesskabet, der kan have indflydelse på planlægning af arbejdstiden på det døgndækkede område. Nedenfor finder du de to aftaler, som kan have indflydelse.

 • PDF

  04.82 rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

 • PDF

  79.02 aftale om hviletid og fridøgn


Film og vejledning om søgnehelligdage

KL og FOA har i 2012 udarbejdet en vejledning om reglerne vedrørende søgnehelligdage. Derudover kan du se to film, som beskriver de vigtigste pointer. Øvrigt materiale

Udover reglerne i arbejdstidsaftalerne er det også vigtigt at være opmærksom på lovgivningen om arbejdsmiljø. Mange af reglerne fra lovgivningen er implementeret via arbejdstidsaftalerne og hviletidsaftalerne. Men eksempelvis § 3 om den daglige hviletid står kun i lovgivningen. 

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn mv.Spørgsmål

Har du spørgsmål til området, skal du sende en mail til Henriette Mie Hansen på HEMH@kl.dk eller Isabel Bjørg Carlander på ISCA@kl.dk. 

×

Log ind