Arbejdsgiver Overenskomster og aftaler

Døgnarbejdstid

På denne side kan du finde aftaler og vejledninger om døgnarbejdstid. Derudover kan du se to film om reglerne for søgnehelligdage samt en præsentationsvideo af den nye fælles døgnarbejdstidsvejledning.


De fire aftaler om døgnarbejdstid

Der findes fire aftaler om døgnarbejdstid på det kommunale område. De fire aftaler adskiller sig ved at omfatte forskellige personalegrupper, og dermed er de også forhandlet med forskellige faglige organisationer. Du kan se aftalerne nedenfor.    

 • PDF

  OK21 - 79.01 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

 • PDF

  O.21 - 79.03 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge-og sundhedsplejersker m.fl

 • PDF

  OK21 - 64.11 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - Pædagogisk område

 • PDF

  OK21 - 79.04 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - ergo- og fysioterapeuter


Fælles vejledning 

Ved overenskomstforhandlingerne 2021 aftalte KL og de syv faglige organisationer, der er part i døgnarbejdstidsaftalerne, at udarbejde en fælles vejledning til døgnarbejdstidsaftalerne.

Det er første gang, at parterne er gået sammen om at lave en fælles vejledning.

Formålet med en fælles vejledning er at give et godt værktøj til de lokale parter, der anvender og arbejder under reglerne for døgnarbejdstid.

Der er i vejledningen ikke foretaget materielle ændringer i forhold til døgnarbejdstidsreglerne, men vejledningen uddyber døgnarbejdstidsaftalernes bestemmelser, og den indeholder en lang række eksempler, som skal illustrere de grundlæggende principper i aftalerne.

Se: Fælles vejledning - fælles ansvar.pdf

På Kommuneforlagets hjemmeside kan vejledningen købes som bog: Fælles vejledning - fælles ansvar - Kommuneforlaget

Historisk vejledning fra 2016

 • PDF

  Vejledning til arbejdstidsaftalerne

 

KL har derudover udsendt en udgave af nyhedsbrevet LPnyt, som beskriver ændringerne i hovedtræk. Det finder du nedenfor. 

 • PDF

  LPnyt 2015 nr. 32 - Forlig om nye arbejdstidsregler på det kommunale døgnområdet


Andre relevante aftaler

Der kan være andre aftaler, som KL har indgået med Forhandlingsfællesskabet, der kan have indflydelse på planlægning af arbejdstiden på det døgndækkede område. Nedenfor finder du de to aftaler, som kan have indflydelse.

 • PDF

  04.82 rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

 • PDF

  79.02 aftale om hviletid og fridøgn


Film og vejledning om søgnehelligdage

KL og FOA har i 2012 udarbejdet en vejledning om reglerne vedrørende søgnehelligdage. Derudover kan du se to film, som beskriver de vigtigste pointer. Øvrigt materiale

Udover reglerne i arbejdstidsaftalerne er det også vigtigt at være opmærksom på lovgivningen om arbejdsmiljø. Mange af reglerne fra lovgivningen er implementeret via arbejdstidsaftalerne og hviletidsaftalerne. Men eksempelvis § 3 om den daglige hviletid står kun i lovgivningen. 

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn mv.Spørgsmål

Har du spørgsmål til området, skal du sende en mail til Henriette Mie Hansen på HEMH@kl.dk, Amalie Wendel på AMWE@kl.dk eller Isabel Bjørg Carlander på ISCA@kl.dk. 

×

Log ind