Arbejdsgiver Overenskomster og aftaler

Aftaler som følge af coronavirus

KL og de faglige organisationer på det kommunale område har indgået aftaler i denne ekstraordinære tid med coronavirus.

Fælleserklæring om fleksibilitet i kommunerne, december 2020

KL og Forhandlingsfællesskabet har som opfølgning på regeringens iværksatte restriktioner den 7. og 11. december 2020 aftalt en ny fælleserklæring for de 69 berørte kommuner. Aftalen er fra den 16. december 2020 gældende for alle kommuner, da Regeringen har udvidet restriktionerne til at gælde for alle kommuner.

Med fælleserklæringen er parterne enige om, at medarbejderne kan få andre arbejdstider, arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt.

Forlænges de iværksatte restriktioner, er KL og Forhandlingsfællesskabet enige om, at erklæringen gælder for de kommuner forlængelsen omfatter i tilsvarende periode, dog længst til den 31. januar 2021. De lokale aftaler ophører senest 14 dage efter fælleserklæringens udløb, medmindre der lokalt er aftalt et tidligere ophørstidspunkt. 

 

Historiske aftaler

  • PDF

    Historisk aftale - fælleserklaering november 2020.

  • PDF

    Historisk aftale om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19.