Arbejdsgiver Overenskomster og aftaler

Aftaler som følge af coronavirus

KL og de faglige organisationer på det kommunale område har indgået aftaler i denne ekstraordinære tid med coronavirus.

Fælleserklæring om fleksibilitet i kommunerne, januar 2021

KL og Forhandlingsfællesskabet konstaterer, at alle kommuner fortsat er underlagt en række skærpede restriktioner med henblik på at få brudt smittekæderne og begrænse udbredelsen af Covid-19 og nye mutationer heraf jf. Regeringens udmelding af 28. januar 2021 om forlængelse af skærpede tiltag.

Med fælleserklæringen er parterne enige om, at medarbejderne kan få andre arbejdstider, arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt.

Denne fælleserklæring gælder til og med den 31. marts 2021. De centrale parter vil senest 14. dage inden fælleserklæringens udløb drøfte, om der er behov for en justering og forlængelse.

 

 

Historiske aftaler

  • PDF

    Historisk aftale - Fælleserklæring december 2020

  • PDF

    Historisk aftale - fælleserklaering november 2020.

  • PDF

    Historisk aftale om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19.