Overenskomster og aftaler

Aftaler som følge af coronavirus

KL og de faglige organisationer på det kommunale område har indgået to aftaler i denne ekstraordinære tid med coronavirus.

Afvikling af frihed

KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået en aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen.

Aftalen betyder bl.a., at ansatte, som ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts til 13. april 2020 skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage. Der kan bruges feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og/eller flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen. Arbejdsgiveren beslutter efter dialog med den ansatte, hvilken type frihed der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles.

Aftalen har virkning fra den 28. marts 2020 og bortfalder uden opsigelse den 14. april 2020. Forhandlingerne blev gennemført sammen med Danske Regioner, som har indgået en tilsvarende aftale. Der er ligeledes lavet en aftale på statens område. 

Aftale om afvikling af frihed

Fælleserklæring om fleksibilitet

KL og Forhandlingsfællesskabet har som opfølgning på den helt ekstraordinære situation udløst af coronavirus udarbejdet en fælleserklæring – ”Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt”.

Med fælleserklæringen er parterne enige om, at medarbejdere kan få andre arbejdstider, arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt. Det er aftalens hensigt, at de ansatte ”i videst mulig udstrækning” tages med på råd, og at det skal ske med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Aftalen løber foreløbig indtil den 31. maj, men kan eventuelt forlænges, hvis situationen kræver det. Den gælder i alle kommuner – og på hele KL's forhandlingsområde – det sidste betyder, at fx selvejende institutioner også er omfattet af aftalen. 

Fælleserklæring - KL og Forhandlingsfællesskabet