Baggrund

I marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder KL, en aftale om arbejdsmarkedsintegration af flygtninge. IGU aftalen er blevet forlænget flere gange således at ordningen nu varer frem til 31.december 2023.

Aftalen blev indgået ud fra en fælles erkendelse af, at integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. Hvis Danmark skal håndtere den voksende integrationsudfordring, er det derfor afgørende, at langt flere flygtninge og familiesammenførte kommer hurtigt i beskæftigelse og på den måde bliver en del af fællesskabet.

I trepartsaftalen fra marts 2016 indgår en række initiativer, der skal understøtte dette. Et af disse initiativer er integrationsgrunduddannelsen – IGU.

Målet med IGU

Integrationsgrunduddannelsen skal gøre det lettere for flygtninge og familiesammenførte at få fodfæste på arbejdsmarkedet gennem et forløb, der både giver praktisk erfaring med hverdagen på en arbejdsplads og faglig og sproglig kvalificering.

Målet er, at integrationsgrunduddannelsen skal kvalificere flygtninge og familiesammenførte til at komme videre og opnå varig ansættelse på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Vejledning til IGU

Nedenfor finder du en vejledning om kommunal ansættelse, der beskriver rammerne for IGU-praktikanter på den 2-årige integrationsgrunduddannelse. Loven, som regulerer IGU, trådte i kraft den 1. juli 2016 og er nu blevet forlænget til den 31.december 2023. Særligt gør vi opmærksom på, at der nu også er mulighed for en forlængelse af den lovbestemte praktikperiode.

Læs også om integrations- og oplæringsstillinger.

  • PDF

    IGU - integration på arbejdsmarkedet 2021

×

Log ind