KL Arbejdsgiver

Oplæring og uddannelse af fremtidig arbejdskraft

Som den største offentlige arbejdsgiver har kommunerne dermed et væsentligt medansvar for at sikre erhvervskompetencegivende uddannelser. Her på siden kan du læse mere om økonomi, regler, vilkår m.m. på området og finde information om uddannelserne og de særlige aftaler, som gælder for kommunalt ansatte.

Vilkår for elever i kommunerne

Kommunerne ansætter hvert år knap 10.000 nye erhvervsuddannelseselever. Derudover har kommunerne et tilsvarende antal studerende fra de videregående uddannelser i praktik.

Det gælder blandt andet pædagogstuderende, lærerstuderende og studerende, som læser til socialrådgiver.

Som den største offentlige arbejdsgiver har kommunerne dermed et væsentligt medansvar for at sikre unge en erhvervskompetencegivende uddannelse. Her på siden kan du læse mere om økonomi, regler, vilkår mv., som gælder for elever og studerende i kommunen.    

Du kan også finde information om relevant efteruddannelse, videreuddannelse og kompetenceudvikling. Det gælder blandt andet særlige aftaler mv., som gælder for kommunalt ansatte.   

×

Log ind