Vejledning om de nye ferieregler

Udarbejdet af KL og Forhandlingsfællesskabet  

 • PDF

  Vejledning om ferie 2020.pdf

 

Video, ferieplanlægger og plancher

Som supplement er der udarbejdet en mindre pjece, plancher, en video og en ferieplanlægger.

  

Ferieplanlægger

Med denne ferieplanlægger har KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet fået Deloitte til at udvikle et vejledende værktøj til at planlægge ferie i ferieåret – første gang fra 1. september 2020. Ferieplanlæggeren dækker både de fem første ferieuger, hvor der hver måned optjenes 2,08 feriedage, som kan holdes fra måneden efter, og 6. ferieuge, der som hidtil optjenes i ét kalenderår til afholdelse fra 1. maj året efter.

Ferieplanlæggeren giver et samlet overblik over alle 6 ferieuger. Den kan både bruges til at indtaste ønsket ferie, og giver et overblik over om der vil være behov for at aftale ferie på forskud, men den kan også benyttes til at indtaste de nødvendige antal feriedage som skal bruges i forbindelse med ferielukning, og på den måde få et godt overblik over den samlede ferie til rådighed. 6. ferieuge er også lagt ind, og det er muligt for de ansatte at markere, om de ønsker at afholde 6. ferieuge.


Planlægger giver vejledende overblik

Ferieplanlæggeren giver et enkelt og vejledende overblik over, hvor meget feriefrihed den ansatte har ret til. Den tager ikke stilling til, om den ansatte også har ret til ferie med løn. I kommuner og regioner afregnes ferie i timer, men for enkelthedens skyld anvender ferieplanlæggeren kun dage.

Ferieplanlæggeren gemmer ikke indtastningerne, og man kan heller ikke selv gemme i systemet, men må eventuelt printe indtastningerne.

Ved at trykke på de enkelte felter og overskrifter i planlæggeren får man en kort forklaring til begreberne og hvordan felterne skal udfyldes.


Opdateret med ny version

Nu er ferieplanlæggeren blevet opdateret med en ny funktion, hvor man kan angive ændringer i beskæftigelsesgraden. Ændringer i beskæftigelsesgraden kan med de nye ferieregler påvirke lønnen under ferien. I den nye version kan man derfor få besked om, med hvilken beskæftigelsesgrad man har optjent de feriedage, som man planlægger at bruge. Ferieplanlæggeren tager fortsat ikke stilling til, om man har ret til ferie med løn, eller hvad lønnen under ferie er.

Den nye funktion er kun tilgængelig i den avancerede visning i ferieplanlæggeren og er ikke relevant, hvis man blot ønsker et overblik over, hvordan man kan planlægge ferien.


Sådan vises ferieplanlæggeren:

Der er to forskellige muligheder for at vise ferieplanlæggeren på kommunens hjemmeside.

 •  1) Indlejring på egen hjemmeside:

Ferieplanlæggeren kan indlejres på kommunens egen hjemmeside ved at anvende en ”Web widget”, som er hosted på https://ferie.vpt.dk/. Indlejringen kan ske ved at benytte denne I-frame kode:

<Iframe src="https://ferie.vpt.dk/" style="position: absolute;border: none;height: 100%;width: 100%;" />

Hvis kommunen allerede har indlejret ferieplanlæggeren på egen hjemmeside (ad. pkt. 1), vil den automatisk blive opdateret med den nye funktion.

 •  2) Link til bruger-version på kl.dk eller vpt.dk:

 

Kommunen kan også vælge at linke til en bruger-version på kl.dk eller vpt.dk, som alle brugere kan anvende: https://www.kl.dk/arbejdsgiver/nye-ferieregler/vejledninger eller  https://vpt.dk/forsta-de-nye-ferieregler-og-prov-ferieplanlaeggeren

 

 

 

Pjece og plancher om de nye ferieregler

 

Vejledning om overgangen til de nye ferieregler

Udarbejdet af KL og Forhandlingsfællesskabet og KL

 • PDF

  Vejledning om overgangen til de nye ferieregler

Som supplement er der udarbejdet en mindre pjece og plancher om overgangen til de nye ferieregler.

 • PDF

  Pjece om overgangen til nye ferieregler

 • PPTX

  Slide show om overgangen til nye ferieregler