Nye ferieregler

Håndtering af feriebetaling i overgangsperioden

Forhandlingsfællesskabet og KL har i forbindelse med de nye ferieaftaler indgået et protokollat vedrørende feriebetaling i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie:

Protokollatet etablerer overgangsbestemmelser for håndtering af feriebetaling i overgangsperioden for:

  • Ansatte, der får feriegodtgørelse under ansættelsen
  • Ansatte, der fratræder som følge af vinterhjemsendelse

Protokollatet indeholder endvidere et bilag, der skitserer retsstillingen for al feriebetaling i overgangsperioden.

Vejledning om protokollatet vil indgå i vejledningen om overgangsordningen.

Du kan se protokollatet nedenfor.

  • PDF

    O.18 Protokollat om feriebetaling i overgang