Arbejdsgiver Kompetence og udvikling

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere - UHT

UHT blev stiftet den 1. august 1989 af KL og Danske Regioner som arbejdsgiverorganisationer og en række håndværkerorganisationer, som repræsentanter for personalegrupperne.

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Baggrunden for dannelsen af fonden var et ønske om at skabe og udvikle muligheden for at kunne yde støtte til initiativer indenfor kommuner og regioner, de berørte personalegrupper fik bedre adgang til kvalificeret kompetenceudvikling.

Formål

Fondens formål er at yde støtte til initiativer indenfor udvikling af uddannelser, afholdelse af konferencer og studieophold, som har relevans for de ansatte på teknik- og miljøområdet i kommuner og regioner.

Målgruppe

Fondens målgruppe er kommuner, regioner og ansatte, der er beskæftiget på det tekniske- og håndværksmæssige område

Søg støtte - UHT-fonden

Spørgsmål til fonden, projektafklaring eller ansøgninger til et projekt skal fremsendes via mail til KL@kl.dk att. UHT Fonden/ Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

×

Log ind