Om Tryghedspuljen
KL og en række faglige organisationer besluttede ved overenskomstfornyelsen O.18 at videreføre Tryghedspuljen. Puljen har eksisteret siden O.11.

Pengene fra Tryghedspuljen bruges til at hjælpe medarbejdere til at komme videre i deres arbejdsliv ved at tilbyde støtte til efteruddannelse, karrieresparring eller individuel rådgivning.

Målgruppe
Der kan søges midler til medarbejdere, der er blevet afskediget i forbindelse med kommunale besparelser eller organisationsændringer, og som er ansat på en overenskomst under OAO, FOA, BUPL, Forhandlingskartellet eller Sundhedskartellet.

Ansøgning
Der kan søges om op til 10.000 kr. (20.000 ved kompetencegivende uddannelser).

Medarbejderen kan selv i fællesskab med leder og tillidsrepræsentant beslutte, hvilken aktivitet der ønskes at søge midler til.

Informationer
Find mere information på Tryghedspuljens hjemmeside, hvor der udover ansøgning findes en regler for ansøgning samt vejledning.

For yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til: info@tryghedspuljen.dk

  • PDF

    O.18 - 05.45 Aftale om Tryghedspuljen.pdf

×

Log ind