Arbejdsgiver KL's Casebank: Rekrutteringsinitiativer på ældre- og sundhedsområdet

Tønder Kommune: Unge fritidsjobbere giver smil

Tønder Kommune har siden 2018 arbejdet med at synliggøre mulighederne for jobs indenfor ældreplejen overfor unge mennesker. Ansættelse af unge fritidsjobbere på kommunens plejecentre skal hjælpe med at øge interessen for fagområdet blandt unge, så fremtidens arbejdskraft tiltrækkes fagområdet.

Se video: Unge fritidsjobbere giver smil

 

Kort om indsatsen

Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget i Tønder Kommune besluttede i 2020 at ansætte unge under 18 år i fritidsjobs på kommunens plejecentre. De første fire fritidsjobbere blev ansat i august 2021. Formålet med at oprette stillinger til 15-17-årige fritidsjobbere har været at få flere unge til at interessere sig for sundheds- og ældreområdet for derved i fremtiden at kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft til fagområdet.

Tønder Kommune vil gerne vise unge, hvilket livgivende og spændende job det er at hjælpe andre mennesker med ting, som de ikke længere selv kan. Fritidsjobberne hjælper blandet andet beboerne med gåture, højtlæsning af avis, spil mv.

 

Effekter af indsatsen

I november 2021 blev der foretaget en delevaluering af projektet, der viste, at fritidsjobberne finder stolthed i at gøre en forskel – de fleksible rammer gør, at fritidsjobberne bruger deres arbejdstid på at hygge og skabe smil blandt beboerne.

Evalueringen viste også, at indsatsen er succesfuld idet nogle tidligere fritidsjobbere har planer om at uddanne sig indenfor faget.

I forbindelse med delevalueringen besluttede Tønder Kommune at ansætte to fritidsjobbere på alle kommunens plejecentre.

Der skal foregå en ny evaluering af projektet, med en udvidelse til alle kommunens plejecentre i maj 2022.

 

Yderligere information

I nedenstående PDF-fil kan du læse delevalueringen af projektet.

  • PDF

    Tønder Kommune - Fritidsjobbere (Delevaluering).pdf

 

Kontaktinformation

For yderligere information om fritidsjobbere i Tønder Kommune er du velkommen til at rette henvendelse til:

Birgit Rasmussen
Uddannelses- og udviklingskonsulent
Mail: birras@toender.dk

×

Log ind