Arbejdsgiver KL's Casebank: Rekrutteringsinitiativer på ældre- og sundhedsområdet

Sådan bidrager I til KL's Casebank

KL’s Casebank er åben for alle kommuner. Formålet er at skabe en eksempelbank, hvor man kan finde inspiration til nye konkrete rekrutterings- og fastholdelsesindsatser på ældre- og sundhedsområdet.

Bidrag til KL's Casebank 

En case består af en kort beskrivelse (resumétekst) af indsats og effekter, en helt kort video, hvor indsatsen præsenteres, samt af baggrundsmateriale om indsatsen. Hvis I ønsker at bidrage til KL’s Casebank, så send gerne jeres bidrag til: KLcasebank@kl.dk.

Guiden er opdelt i følgende fire afsnit:

 • Videoproduktion
 • Resumétekst
 • Relevant baggrundsmateriale
 • Samtykkeerklæring

Trin-for-trin guide

1. Videoproduktion
Det er vores erfaring, at seeren skifter væk fra videoen, hvis den ikke fra start af skaber engagement. Hvis I ikke er vant til at lave videoklip eller lignende, anbefaler vi, at I kontakter jeres kommunikationsafdeling for hjælp til videoproduktion – eller evt. til lån af udstyr.

Generelt:
Videoen må max vare 60-120 sekunder. Der er en fordel, at der er variation i form af fx forskellige personer der udtaler sig som fx leder, medarbejder hvor indsatsen har haft direkte effekt mm.) Variationen er med til at fastholde seeren og sikre, at casen bliver delt. Som inspiration ift. videopræsentation se her: Tønder Kommune: Unge fritidsjobbere giver smil.

Videoen supplerer resuméteksten og kan fx besvare følgende spørgsmål:

 • Hvorfor og hvornår blev indsatsen iværksat – hvilket konkret problem skal den løse?
 • Hvad er kernen i indsatsen?
 • Hvorfor skal andre kommuner igangsætte indsatsen og hvad er de tre vigtigste råd for at komme i gang.

Hvis indsatsen er indgået med en ekstern samarbejdspartner, er I naturligvis velkommen til at invitere samarbejdspartneren med i videoen. 

Efter optagelse/redigering af video:

 • Klip gerne kommune-logo ind i videoen, enten i starten eller til slut.
 • Sæt gerne navn og stillingsbetegnelse på de medvirkende i videoen.

2. Resumétekst
Resuméteksten skal være en kort tekst, og er den de fleste læser. Teksten skal kort beskrive indsatsen og de effekter, som indsatsen har medført. Hvis I ønsker inspiration til resuméteksten, så kig på Esbjerg Kommunes resumétekst: Esbjerg Kommune: Praktikvejledere på fuldtid nedbringer frafaldet markant.

I kan med fordel udfylde nedenstående skema og/eller finde inspiration ved kort at besvare spørgsmålene herunder:

 • Baggrund for indsatsen: Hvorfor igangsatte I indsatsen? Hvilke udfordringer forsøger I at imødekomme?
 • Kort om selve indsatsen: Hvad går indsatsen ud på? Hvad er essensen af indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen?
 • Hvilke effekter har indsatsen været årsag til: Har indsatsen løst de udfordringer, den skulle? Har I målbare effekter af indsatsen, fx X-antal procent fald i elevfrafald eller X-antal procent stigning i medarbejder motivation el.lign.?
 • Konkrete overvejelser af relevans for andre kommuner: Hvordan er indsatsen finansieret? Har indsatsen haft positive konsekvenser på anden vis end forventet?

I kan downloade et skema med ovenstående spørgsmål her, hvis I vil udfylde det:

3. Relevant baggrundsmateriale
Relevant baggrundsmateriale er eksisterende materialer I har omkring indsatsen, fx PowerPoint-oplæg, en flyer eller en projektbeskrivelse. Hvis I har etableret en hjemmeside for indsatsen eller der er skrevet en artikel om den, medsend da gerne links til disse. Dertil skal I angive relevante , så andre kommuner kan kontakte jer for uddybende spørgsmål.

4. Samtykkeerklæring
Det er jer, som kommunal arbejdsgiver, der har ansvar for at indhente samtykke fra medvirkende i videoen. De personer, der deltager i videoen, skal være opmærksomme på, at der er tale om en casebank, som er offentlig tilgængelig og som fx andre kommuner kan søge inspiration i – og at delingen primært vil ske fra KL.dk. Der vil blive henvist til casebanken på andre digitale platforme som fx LinkedIn og twitter – samt i taler og skriftligt materiale fra KL. Vi gør også opmærksom på, at samtykket til hver en tid kan trækkes tilbage. Af hensyn til indhentning af samtykkeerklæringer kan det være en fordel ikke at have medvirkende borgere. 

Det er vigtigt at I medsender samtykkeerklæringer fra de personer, der deltager i jeres video- og billedmateriale.

Tjekliste ved fremsending af Casebank-materiale

 • Videoen: Sendes i MP4-format.
 • Resumétekst: Sendes i Word-format.
 • Baggrundsmateriale: Sendes som det er.
 • Samtykkeerklæringer: Indsamles fra alle medvirkende i videoen.
 • Kontaktperson: Meddel navn og stilling på den medarbejder, som interesserede kan henvende sig til i forbindelse med Jeres indsats.
 • Dækbilleder: Hvis I har billeder fra/af indsatsen, så medsend også gerne disse (husk samtykkeerklæring), da de kan bruges i forbindelse med opsætning på Casebank-siden.

Når I har produceret og samlet jeres materiale til Casebanken kan I sende det til KLcasebank@KL.dk, så sørger vi for at lægge det op på Casebank-siden.

Vi ser frem til at have jer med i KL’s Casebank!

×

Log ind