Arbejdsgiver KL's Casebank: Rekrutteringsinitiativer på ældre- og sundhedsområdet

Horsens Kommune: Hverdagsguider sætter ord på faglig stolthed

I Horsens Kommune har man siden 2016 uddannet medarbejdere i hjemmeplejen til såkaldte ’hverdagsguider’. Indsatsen har bidraget til, at der er kommet fokus og ord på fagligheden – og skabt faglig stolthed blandt social- og sundhedsmedarbejderne.

Hverdagsguider

Kort om indsatsen

Horsens Kommune har aktuelt uddannet ca. 170 hverdagsguider. På uddannelsen trænes guiderne i at få øje på og fortælle de gode historier om hverdagen i hjemmeplejen – både i deres egne og i deres kollegaers hverdag. Derudover er der fokus på, hvordan medarbejderne kan bruge det faglige kollegafællesskab til at sparre med og løse faglige udfordringer i dagligdagen, så ingen overlades til sig selv. Med uddannelsen er der ligeledes fokus på at anerkende egne og kollegaers gode arbejde. Uddannelsen er udviklet og tilrettelægges i samarbejde mellem FOA-Horsens og Horsens Kommune, og følges op af to årlige netværksmøder.

 

Effekter af indsatsen

I Horsens Kommune har man erfaret, at uddannelsen bidrager til en fornyet stolthed over faget blandt medarbejderne. Når der bliver arbejdet for at gøre SOSU-faget mere attraktivt, giver det mod og lyst til at fortælle om den velfærd SOSU-hjælpere og -assistenter skaber dagligt.

På den måde har indsatsen med hverdagsguider medført, at medarbejderne i dag er langt mere interesserede i at stille op og fortælle om faget. Det er alt sammen med til at styrke sammenhæng mellem identitet og image i den kommunale ældrepleje i Horsens Kommune og sikre stolte og glade medarbejdere.

 

Yderligere information

I PDF-filen kan du læse mere om Horsens Kommunes udgangspunkt for projektet med hverdagsguider, og om hvordan det har bidraget til medarbejderudvikling og stor faglig stolthed. 

  • PDF

    Præsentation af projekt med hverdagsguider

 

Kontaktinformation

For yderligere information om indsatsen med Hverdagsguider i Horsens Kommune er du velkommen til at rette henvendelse til:


Helle Ibsen
Chefkonsulent i Velfærd og Sundhed,
Mail: sshib@horsens.dk

Sascha Amarasinha
Kursusunderviser,
Mail: responddk@gmail.com

×

Log ind