Arbejdsgiver KL's Casebank: Rekrutteringsinitiativer på ældre- og sundhedsområdet

Helsingør Kommune: Arbejdstid er noget, vi taler om

I 2018 undersøgte Helsingør Kommune medarbejdernes syn på arbejdstid, på ældreområdet. På den baggrund begyndte lederne at tilbyde deres medarbejdere at gå op i tid – evt. på fuldtid. Det har skabt fleksibilitet omkring medarbejdernes ønsker til arbejdstid og har, i forhold til rekrutteringsudfordringerne, gjort kommunens arbejdspladser mere attraktive.

Arbejdstid er noget, vi taler om

Kort om indsatsen

Formålet med undersøgelsen på Helsingør Kommunes ældreområde var at afdække medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdstider og deres tanker om muligheden for indflydelse på egen arbejdstid.

På baggrund af undersøgelsen etablerede Helsingør Kommune en task force med fokus på rekruttering og fastholdelse, der har beskæftiget sig med fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, hvilket også indebærer tilbud om øget arbejdstid. Det har medført at et stort antal medarbejdere har valgt at gå op i tid – det har været med til at imødekomme rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet, fordi det samme antal hænder nu rækker længere.

Som en del af indsatsen har Helsingør Kommune investeret i et webbaseret vagtplanlægningssystem, der giver medarbejderne mulighed for at tilgå systemet hjemmefra og giver mulighed for bl.a. at formidle ønsker til fridage eller ønsker om at tage ekstravagter.

 

Effekter af indsatsen

Indsatsen har bidraget til en kultur, hvor lederne i højere grad taler med medarbejderne om, hvorvidt de har den rette arbejdstid i forhold til deres ønske. Den høje grad af fleksibilitet i arbejdstider har også medført, at arbejdspladserne i Helsingør er mere attraktive i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, samt at der er øget mulighedsrum for medarbejdere, der ønsker at gå op i tid.

Helsingør Kommune har en af de højeste andele i landet af medarbejdere på fuld tid. I 2020 var 31,9 pct. af medarbejderne på fuld tid, mens landsgennemsnittet var 15,3 pct. De seneste tal fra Helsingør Kommune viser, at 43,8 pct. af medarbejderne nu er på fuldtid.

 

Yderligere information

Herunder kan de se en PowerPoint om Helsingør Kommunes indsats med at få medarbejdere til at gå op i tid.

  • PDF

    Helsingør - Arbejdstid er noget, vi taler om.pdf

 

Kontaktinformation

For yderligere information om indsatsen i Helsingør Kommune er du velkommen til at rette henvendelse til:

Sysser Bendtsen
Center for Sundhed og Omsorg
Mail: sbe46@helsingor.dk

 

×

Log ind