Arbejdsgiver KL's Casebank: Rekrutteringsinitiativer på ældre- og sundhedsområdet

Esbjerg Kommune: Praktikvejledere på fuldtid nedbringer frafaldet markant

I Esbjerg Kommune har man siden 2017 haft praktikvejledere ansat som fuldtidsvejledere. Deres opgave er at give vejledning og støtte til SOSU-elever i praktik. Indsatsen har bidraget til højere kvalitet i praktikforløbene, mere tilfredse elever og et markant fald i frafaldet for både social- og sundhedshjælpere og -assistentelever.

Se video: Praktikvejledere på fuldtid

Kort om indsatsen

Esbjerg Kommune ønsker at sikre et solidt rekrutteringsgrundlag, der matcher fremtidens efterspørgsel på social- og sundhedsområdet. I 2017 omlagde man den eksisterende indsats og ansatte 10 fuldtidspraktikvejledere. Udgangspunktet for omlægningen var ønsket om, at alle elever og studerende skulle tilbydes samme høje kvalitet og muligheder for professionel vejledning – uagtet hvor i kommunen de var i praktik.

De 10 praktikvejledere blev opkvalificeret i et særlig tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb, indeholdende dels den grundlæggende vejlederuddannelse (AMU), men også moduler om bl.a. gruppesamtaler, tværprofessionelt samarbejde og assertiv kommunikation. Det gjorde man bl.a. for at sikre et nærværende fokus på faglighed og læring.

 

Effekter af indsatsen

Omlægningen af vejlederindsatsen er løbende blevet evalueret, og resultaterne har vist, at eleverne generelt er mere tilfredse med deres uddannelsesforløb og i højere grad end tidligere udvikler de nødvendige kompetencer – og parathed til mødet med borgere og kollegaer. Ligeledes er der sket et markant fald i frafaldet (på SSH 100 pct. og SSA 85 pct.) som bl.a. tilskrives, at den mere nærværende vejledning giver bedre muligheder for at tage hånd om eleverne individuelt.

Hør podcast: Esbjerg fortæller om omlægning af vejlederindsatsen


 

Yderligere information 

I PDF-filen kan du læse mere om Esbjerg Kommunes organisering af fuldtidspraktikvejledere på SOSU-uddannelserne og om deres resultater med at reducere frafaldet, øge kvaliteten og elevernes tilfredshed på social- og sundhedsuddannelserne.

  • PDF

    Præsentation af projekt om fuldtidsvejledere

Kontaktinformation

For yderligere information om indsatsen med praktikvejledere på fuldtid i Esbjerg Kommune er du velkommen til at rette henvendelse til:

Heidi Vestergaard Larsen
Chef for Uddannelse, IT & Arbejdsmiljø
Mail: hvl@esbjerg.dk

×

Log ind