Arbejdsgiver

KL's Arbejdsgiverservice

Overenskomstdækning

Virksomheder omfattet af KL’s Arbejdsgiverservice opnår de samme rettigheder og fordele som medlemmer af en arbejdsgiverforening, og tilbydes også den samme bistand og hjælp fra KL’s sekretariat på arbejdsgiverområdet, som KL’s medlemmer.

Hvorfor vælge KL’s Arbejdsgiverservice?

KL’s Arbejdsgiverservice er for jer, som ønsker fleksibel overenskomstdækning af alle personalegruppe med mulighed for lokal tilpasning og en service i top fra KL’s sekretariat. Tilbuddet henvender sig særligt til virksomheder, der løser opgaver, der tidligere blev løst direkte af kommunerne, og som drives uafhængigt af kommunerne med egen selvstændig ledelse.

Hvad omfatter KL’s arbejdsgiverservice? 

Virksomheder, der tilslutter sig KL’s Arbejdsgiverservice, opnår en række fordele og rettigheder herunder en bred og fleksibel overenskomstdækning, udstrakt service med fokus på den enkelte virksomhed, aktuel information om arbejdsgiverforhold og adgang til kompetent rådgivning og bistand inden for alle aspekter af arbejdsgiverrollen. 

Virksomheden omfattes af følgende fordele: 

 • KL’s kollektive overenskomster og aftaler bliver gældende.
 • Modtager relevant information omkring indgåelse af overenskomster og aftaler.
 • Opnår medlemskab af en ERFA-kreds.
 • Løbende informationer om løn- og personaleforhold.
 • Adgang til Arbejdsgiver Dialog.
 • Individuel rådgivning og fortolkningsbistand.
 • Forhandlingsbistand i sager om lokal løn.
 • Bistand i vanskelige personale- og afskedssager. Herunder forberedelse af evt. voldgifts- og retssager i samarbejde med virksomhedens advokat. 
 • Bistand i Arbejdsretten ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.
 • Særlig bistand i konkrete sager.

Endvidere er KL part ved fortolkningstvister, når sagen ikke kan løses lokalt og fællesmøder ved overenskomstbrud og er dommer ved voldgifter og afskedigelsesnævn.

Hvordan bliver virksomheden omfattet?

Nærmere information om ordningen kan fås ved at kontakte Jakob Reinholt, JAR@kl.dk.

MERE INFORMATION

 

 • PDF

  01.30 Oversigt over Serviceaftalevirksomheder, uge 32

 • PDF

  Pjece om KL's arbejdsgiverservice