KL Arbejdsgiver

Hvorfor vælge KL's Arbejdsgiverservice?

Virksomheder, der er omfattet af KL’s Arbejdsgiverservice, får kompetent rådgivning og juridisk bistand. De opnår derved samme fordele som kommunerne.

Hvorfor vælge KL's Arbejdsgiverservice?

KL's Arbejdsgiverservice er for jer, som ønsker fleksibel overenskomstdækning af alle personalegrupper med mulighed for lokal tilpasning og en service i top fra KL's sekretariat.

Tilbuddet er til virksomheder, der ønsker at følge KL's overenskomster og aftaler, og som i den forbindelse også ønsker at få samme kompetente rådgivning og fordele som kommunerne gør.  

Hvad omfatter KL's arbejdsgiverservice?

Virksomheder, der tilslutter sig KL's arbejdsgiverservice, opnår en række fordele og rettigheder:

 •  Bred og fleksibel overenskomstdækning
 • Udstrakt service med fokus på den enkelte virksomhed
 • Aktuel information om arbejdsgiverforhold
 • Adgang til kompetent rådgivning og juridisk bistand 

Juridisk bistand

KL's kollektive overenskomster og aftaler bliver gældende, når man tilslutter virksomheden. I den forbindelse, får man også medlemskab af en ERFA-kreds og adgang til portalen Arbejdsgiver Dialog.

Som medlem får man også den service, at KL yder bistand vedrørende en lang række aspekter indenfor løn og personaleforhold: 

 • Individuel rådgivning og fortolkningsbistand.
 • Forhandlingsbistand i sager om lokal løn.
 • Bistand i vanskelige personale- og afskedssager. Herunder forberedelse af voldgifts- eller retssager i samarbejde med virksomhedens advokat. 
 • Bistand i Arbejdsretten ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.
 • Særlig bistand i konkrete sager.

Endvidere er KL part ved fortolkningstvister, når sagen ikke kan løses lokalt. KL deltager også i fællesmøder ved overenskomstbrud og er dommer ved voldgifter og afskedigelsesnævn.

Pris

Prisen for en arbejdsgiverserviceaftale med KL er et årligt kontingent, der udgør 0,25 procent af virksomhedens lønsum, dog minimum kr. 25.000. Lønsummen omfatter alle lønudgifter inklusiv tillæg, lønafhængige særydelser, overarbejde, pensions bidrag samt særlig feriegodtgørelse.  

Kontakt os

De to kontorer i KL, som leverer servicen, er Arbejdsgiverpolitisk Center og Jura og EU. Nærmere information kan fås ved at kontakte Jakob Reinholt, JAR@kl.dk 

Læs mere nedenfor  

Pjece om KL's Arbejdsgiverservice

 • PDF

  Oversigt over Serviceaftalevirksomheder.pdf

 • PDF

  Pjece - KLs Arbejdsgiverservice.pdf

×

Log ind