Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Esbjerg Kommune: Praktikvejledere på fuldtid nedbringer frafaldet markant

I Esbjerg Kommune har man siden 2017 haft praktikvejledere ansat som fuldtidsvejledere. Deres opgave er at give vejledning og støtte til SOSU-elever i praktik. Indsatsen har bidraget til højere kvalitet i praktikforløbene, mere tilfredse elever og et markant fald i frafaldet for både social- og sundhedshjælpere og -assistentelever.

Indhold

  Esbjerg Kommune ønsker at sikre et solidt rekrutteringsgrundlag, der matcher fremtidens efterspørgsel på social- og sundhedsområdet. I 2017 omlagde man den eksisterende indsats og ansatte 10 fuldtidspraktikvejledere. Udgangspunktet for omlægningen var ønsket om, at alle elever og studerende skulle tilbydes samme høje kvalitet og muligheder for professionel vejledning – uagtet hvor i kommunen de var i praktik.

  De 10 praktikvejledere blev opkvalificeret i et særlig tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb, indeholdende dels den grundlæggende vejlederuddannelse (AMU), men også moduler om bl.a. gruppesamtaler, tværprofessionelt samarbejde og assertiv kommunikation. Det gjorde man bl.a. for at sikre et nærværende fokus på faglighed og læring.

  Omlægningen af vejlederindsatsen er løbende blevet evalueret, og resultaterne har vist, at eleverne generelt er mere tilfredse med deres uddannelsesforløb og i højere grad end tidligere udvikler de nødvendige kompetencer – og parathed til mødet med borgere og kollegaer. Ligeledes er der sket et markant fald i frafaldet (på SSH 100 pct. og SSA 85 pct.) som bl.a. tilskrives, at den mere nærværende vejledning giver bedre muligheder for at tage hånd om eleverne individuelt.

  I PDF-filen kan du læse mere om Esbjerg Kommunes organisering af fuldtidspraktikvejledere på SOSU-uddannelserne og om deres resultater med at reducere frafaldet, øge kvaliteten og elevernes tilfredshed på social- og sundhedsuddannelserne.

  Præsentation af projekt om fuldtidsvejledere.pdf

  For yderligere information om indsatsen med praktikvejledere på fuldtid i Esbjerg Kommune er du velkommen til at rette henvendelse til:

  Heidi Vestergaard Larsen
  Chef for Uddannelse, IT & Arbejdsmiljø
  Mail: hvl@esbjerg.dk

  Sidst opdateret: 17. november 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  Email: lifo@kl.dk