Skoler Krænkende handlinger fra elever

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Materialet er målrettet arbejdsmiljøgruppen på specialskoler samt skoler og uddannelsesinstitutioner og sætter fokus på identifikation, forebyggelse og håndtering af trusler og vold på.  Formålet er at give inspiration og faglige input til, hvordan I kan forebygge vold og dens skadevirkninger – og dermed bidrage til skolens udvikling og kvalificering af det voldsforebyggende arbejde.

Tilgå hæftet på på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

×

Log ind