Skoler Balance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder

Prioriteringstrekanten – skab fælles prioriteringer

Værktøjet kan hjælpe med en dialog om, hvad der kan vælges fra, hvis arbejdspladsen er presset på tid og ressourcer.

Find Prioriteringstrekanten på VPT's hjemmeside. 

×

Log ind