Arbejdsmiljø Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

Skoler

Skoler er ét af de områder, der er udpeget i Aftalen om Nationale Mål for Arbejdsmiljøindsatsen. Skolerne skal derfor have særligt fokus på og lave en styrket indsats for at sikre et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø frem mod 2030.

En styrket indsats i skolerne

Skolerne er udpeget til at skulle lave en styrket indsats for at forebygge og nedbringe krænkende handlinger, vold og trusler samt ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder. Skolerne er udpeget, som en del af branchegruppen Undervisning og udpegningen er baseret på, at branchegruppen samlet set har en høj forekomst af de konkrete arbejdsmiljøproblemer og samtidig er af en vis størrelse.

Forskningen viser, at krænkende handlinger, herunder fx vold, trusler om vold, mobning og seksuel chikane øger risikoen for langvarigt sygefravær, samt risikoen for at udvikle depression.

Omvendt viser forskningen, at indflydelse fremmer trivsel og psykisk velbefindende, og at udviklingsmuligheder kan være med til at begrænse længerevarende sygefravær.

Der er derfor gode grunde til at styrke det arbejdsmiljøarbejde, der allerede gøres ude på de kommunale arbejdspladser.

Ved at følge ikonerne øverst på siden finder I udvalgte værktøjer og redskaber, der kan understøtte jer i arbejdet med en styrket arbejdsmiljøindsats.

×

Log ind