Arbejdsmiljø Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

Regler og aftaler

Her er listet regler og aftaler vedrørende trepartsaftalens temaer.

Regler og aftaler vedrørende krænkende handlinger

Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen er en aftale indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Aftalen lægger fast, at kommunerne har pligt til i MED-systemet at aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til vold, mobning og chikane i tilknytning til udførelsen af arbejdet.

Find Aftale om trivsel og sundhed op arbejdspladsen på KL's hjemmeside.

Arbejdstilsynets vejledning om vold handler om arbejdsgiverens pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold og om hvordan man i virksomheden kan samarbejde om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold.

Find Vejledning om vold på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere.

Find Vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

Regler og aftaler vedrørende fysiske belastninger

Arbejdstilsynets vejledning om Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer handler om manuel håndtering af personer, der skal forflyttes, løftes eller hjælpes fx på hospitaler, plejehjem og i daginstitutioner.

Find vejledningen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

Regler og aftaler vedrørende balance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder 

Arbejdstilsynets vejledning om Stor arbejdsmængde og tidspres handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres, og hvordan arbejdspladserne kan arbejde forebyggende med denne påvirkning i det psykiske arbejdsmiljø. Der er fokus på, hvornår og hvordan man skal afdække og vurdere stor arbejdsmængde og tidspres, og hvilke forebyggende tiltag der kan være relevante.

Find vejledningen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

×

Log ind