Døgninstitutioner og hjemmepleje Krænkende handlinger fra borgere

Forebyggelse af udadreagerende adfærd i ældrepleje

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række anbefalinger og inspirationsmateriale, der skal understøtte ældreplejen i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd.

Find Sundhedsstyrelsens anbefalinger og inspirationsmateriale. 

×

Log ind