Tag snakken - bryd vanerne er et dialogværktøj om at forebygge muskel- og skeletbesvær. Værktøjet kan hjælpe til at få en dialog i gang om forebyggelseskultur og består af refleksionsspørgsmål, en skydeskive til at kortlægge og prioritere fokusområder samt en handleplan. Dialogværktøjet kan bruges til et personalemøde eller på en personaledag.

Find Tag snakken – bryd vanerne på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

×

Log ind