Døgninstitutioner og hjemmepleje Balance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder

Metode til forventningsafstemning: Over eller under standard?

Værktøjet kan hjælpe arbejdspladsen med en dialog om, hvornår en opgave er løst godt nok og om der bruges for få eller for mange ressourcer på en opgave.

Find mere viden om værktøjet på VPT's hjemmeside.

×

Log ind