Arbejdsmiljø Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

Dagtilbud

Dagtilbud er ét af de områder, der er udpeget i Aftalen om Nationale Mål for Arbejdsmiljøindsatsen. Kommunernes dagtilbud skal derfor have særligt fokus på og lave en styrket indsats for at sikre et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø frem mod 2030.

En styrket indsat i dagtilbuddene

Dagtilbuddene er udpeget til at skulle lave en styrket indsats for at forebygge og nedbringe krænkende handling, vold og trusler. Dagtilbud er udpeget, som en del af branchegruppen Daginstitutioner og udpegningen er baseret på, at branchegruppen samlet set har en høj forekomst af krænkende handlinger, vold og trusler om vold og samtidig er af en vis størrelse.

Vold og trusler om vold fra eksterne på dagtilbudsområdet antages at handle om, at nogle børn kan være voldsomme og udadreagerende, så medarbejdere oplever at blive slået, bidt, revet eller sparket, ligesom også truende adfærd eller verbale krænkelser fra fx forældre kan forekomme.

Forskningen viser, at krænkende handlinger, herunder fx vold, trusler om vold, mobning og seksuel chikane øger risikoen for langvarigt sygefravær, samt risikoen for at udvikle depression.

Der er derfor vigtigt at styrke det arbejdsmiljøarbejde, der allerede gøres ude på de kommunale arbejdspladser.

Ved at følge ikonerne øverst på siden finder I udvalgte værktøjer og redskaber, der kan understøtte jer i arbejdet med en styrket arbejdsmiljøindsats.

×

Log ind