Arbejdsgiverpolitik

Materiale til at reducere frafald på social- og sundhedsuddannelserne

Rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet er en af de vigtigste velfærdsdagsordener lige nu og i de kommende år. Som led i rekrutteringsindsatsen står det helt centralt, at der skal uddannes tilstrækkeligt med social- og sundhedspersonale.

Vi skal sikre nok hænder til at yde pleje i fremtiden

Rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet er en af de vigtigste velfærdsdagsordener lige nu og i de kommende år. Konkret betyder det, at kommunerne står over for at mangle hænder til at hjælpe, pleje og yde omsorg for de ældste borgere.

Som led i rekrutteringsindsatsen står det helt centralt, at der skal uddannes tilstrækkeligt med social- og sundhedspersonale. Det handler både om, at få øget antallet af ansøgere og praktikpladser og at frafaldet skal reduceres.

I de seneste år har vi set en markant nedgang i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelserne. Samtidig falder over 14 procent af eleverne på social- og sundhedsuddannelserne fra efter tre måneder på hovedforløbet. Det er dobbelt så mange elever, som på de øvrige erhvervsuddannelser. Derfor er en reduktion i frafaldet helt afgørende, for at nå i mål med rekrutteringsindsatsen.

Mindsket frafald på social- og sundhedsuddannelserne er fokus i KL's handlingsplan

Derfor er et mindsket frafald på social- og sundhedsuddannelserne et særskilt fokus i KL's handlingsplan for øget rekruttering til ældre- og sundhedsområdet og i den netop indgåede praktikpladsaftale.

Som opfølgning har KL, med hjælp fra en række kommuner, udarbejdet en materialepakke, der skal understøtte det lokale arbejde med at få flere elever til at gennemføre uddannelserne. Materialepakken viser gode eksempler og værktøjer fra kommuner, der arbejder systematisk med at fastholde elever og er et supplement til de igangværende lokale indsatser. Målgruppen er primært ledere og praktikvejledere.

Materialepakke med film, podcast og skriftlige materialer

Materialepakken består af to film, en podcast og fire skriftlige materialer (se link til film fremsendt i mail til chefkreds):

Film 1: Det gode praktiksted. Fokus i filmen er vigtige faktorer i et godt praktikforløb samt, at ledelsesfokus og opbakning blandt kollegaerne skaber motiverede elever, der gennemfører deres uddannelse.

Film 2: Det gode praktikforløb – elevspotting. Illustrerer hvordan der arbejdes med at "spotte" frafaldstruede elever, men henblik på at sikre en høj gennemførelse.

Podcast om rekruttering og fastholdelse. Fokus på det ledelsesansvar (direktør, faglig leder og daglig frontledere), der knytter sig uddannelsesopgaven med indsatser der går på fuldtidspraktikvejledere og stram screening/opkvalificering heraf.

Podcast

Podcast Podcast om rekruttering og fastholdelse med fokus på ledelsesansvar

Relateret indhold

Relateret indhold Læs om KL's handleplan for rekruttering på ældre- og sundhedsområdet