KL's arbejdsgiverpolitik

Flere hænder i sundheds- og ældresektoren

Det kræver en bred indsats fra mange aktører fremadrettet at sikre nok hænder i ældre- og sundhedssektoren. KL lancerer derfor en række konkrete initiativer, der samlet og hver især kan gøre en forskel.

KL lancerer en række konkrete rekrutteringsinitiativer, der adresserer rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet, som kommunerne står overfor nu. Udfordringer, som kun bliver større de kommende år. Initiativerne er konkrete bud på, hvordan vi alle, kommuner, stat m.fl., hver især og sammen kan være med til at vende udviklingen.

Handlingsplanen sætter ydermere fokus på konkrete tiltag, der kræver finansiering, og skal ses som KL’s svar på elementer, der kan indgå i Finansloven for 2019 til adressering af rekrutteringsudfordringerne. Det er bl.a. øget dimensionering, flere vejledere i praktikken, fleksible uddannelsesforløb og voksenelevløn.

Rekrutteringsinitiativerne er et svar på nogle af de centrale spørgsmål, der trænger sig på:

  • Hvordan øger vi antallet af elever og sikrer, at flere gennemfører uddannelsen?
  • Hvordan får vi flere til at arbejde mere og i længere tid?
  • Hvordan sikrer vi, at vi bruger tiden på det rigtige, og at de ansatte bliver endnu bedre til det, de gør?
  • Hvordan bevarer vi et attraktivt arbejdsmarked, hvor medarbejderne ser karriereveje og udvikling i kompetencer?
  • PDF

    Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren