Arbejdsgiverpolitik

Flere hænder i sundheds- og ældresektoren

Kommunerne står overfor store udfordringer med at rekruttere nok medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet. Det betyder, at der vil mangle hænder til at hjælpe, pleje og yde omsorg for de ældste borgere i fremtiden. Rekruttering er derfor en væsentligt dagsorden for KL.

Udfordringer kræver en bred indsats

I disse år oplever kommunerne, at det er svært at få hænder nok til at varetage opgaverne på ældre- og sundhedsområdet. Det skyldes blandt andet, at der kommer flere ældre, samtidig med at en stor gruppe medarbejdere snart går på pension. Kombineret med et relativt lavt optag på social- og sundhedsuddannelserne, betyder det, at kommunerne fremover kommer til at stå overfor store udfordringer med at udføre helt centrale kernevelfærdsopgaver på ældreområdet.

 

KL og kommunerne er allerede i gang. Ét af de vigtigste resultater er den historiske prioritering af lønmidler ved overenskomstforhandlingerne i 2018 til rekrutteringsudfordringer. Her blev der blandet andet prioriteret et væsentligt lønløft til social- og sundhedseleverne. Samtidig iværksættes der i kommunerne mange positive initiativer, som skal bidrage til at imødegå den mangel på personale, som ældre- og sundhedssektoren kan forvente fremover.


Handleplan til øget rekruttering

I oktober 2018 lancerede KL 38 konkrete rekrutteringsinitiativer, der adresserer de udfordringer på ældre- og sundhedsområdet, som kommunerne står overfor.  

  • PDF

    Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

Initiativerne i handleplanen er konkrete bud på, hvordan vi alle, herunder kommuner, stat, SOSU-skolerne m.fl., hver især og sammen kan være med til at vende udviklingen.

Samtidig bidrager handleplanen til at svare på centrale spørgsmål som:

  • Hvordan øger vi antallet af elever og sikrer, at flere gennemfører uddannelsen?
  • Hvordan får vi flere til at arbejde mere og i længere tid?
  • Hvordan sikrer vi, at vi bruger tiden på det rigtige, og at de ansatte bliver endnu bedre til det, de gør?
  • Hvordan bevarer vi et attraktivt arbejdsmarked, hvor medarbejderne ser karriereveje og udvikling i kompetencer?

Kampagne: Flere til social- og sundhedsfagene

KL har i samarbejde Danske Regioner, FOA og Danske SOSU-skoler udarbejdet en kampagne, der skal løfte fagets image og vise, hvad en uddannelse og karriere inden for social- og sundhedsfagene kan give.  Du kan læse mere her.


Film, podcast og vejledning

Som en del af KL's indsats på området er der udarbejdet film, podcast og vejledning med gode eksempler fra kommuner til at fastholde elever.

Samlet materialepakke til rekruttering


Film 1: Det gode praktiksted. Fokus i filmen er vigtige faktorer i et godt praktikforløb samt, at ledelsesfokus og opbakning blandt kollegaerne skaber motiverede elever, der gennemfører deres uddannelse.

 


Film 2: Det gode praktikforløb – elevspotting. Illustrerer hvordan der arbejdes med at "spotte" frafaldstruede elever, men henblik på at sikre en høj gennemførelse.

 

 

 

Relevant læsning