Arbejdsgiverpolitik

Flere hænder i sundheds- og ældresektoren

Udfordringer kræver en bred indsats

KL lancerer en række konkrete rekrutteringsinitiativer, der adresserer rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet, som kommunerne står overfor nu. Udfordringer, som kun bliver større de kommende år.

Initiativerne er konkrete bud på, hvordan vi alle, kommuner, stat m.fl., hver især og sammen kan være med til at vende udviklingen.

Svar på centrale spørgsmål

Rekrutteringsinitiativerne er et svar på nogle af de centrale spørgsmål, der trænger sig på:

  • Hvordan øger vi antallet af elever og sikrer, at flere gennemfører uddannelsen?
  • Hvordan får vi flere til at arbejde mere og i længere tid?
  • Hvordan sikrer vi, at vi bruger tiden på det rigtige, og at de ansatte bliver endnu bedre til det, de gør
  • Hvordan bevarer vi et attraktivt arbejdsmarked, hvor medarbejderne ser karriereveje og udvikling i kompetencer?

I publikationen nedenfor kan du læse KL's bud på, hvordan vi bedst løser disse udfordringer.

  • PDF

    Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

 
Film, podcast og vejledning

Som en del af KL's indsats på området er der udarbejdet film, podcast og vejledning med gode eksempler fra kommuner til at fastholde elever. Du kan læse mere på siden nedenfor.

Fastholdelse af elever inden for social- og sundhed